Burgerinitiatief - Ik ben onbetaalbaar - heeft al 10.000 stemmenVandaag ontvingen we het bericht dat het Nederlandse burgerinitiatief Ikbenonbetaalbaar.nl nu al 10.000 stemmen heeft binnengehaald. Het doel is 40.000 stemmen – help jij mee dit doel te bereiken? Vandaag ontvingen we het bericht dat het Nederlandse burgerinitiatief Ikbenonbetaalbaar.nl nu al 10.000 stemmen heeft binnengehaald. Het doel is 40.000 stemmen – help jij mee dit doel te bereiken?

Vier jongeren die in het hart zijn geraakt door het onrecht dat zich afspeelt in de prostitutie van Nederland zijn dit burgerinitiatief gestart.

Burgerinitiatief - Ik ben onbetaalbaar - heeft al 10.000 stemmen“Ik ben onbetaalbaar. Seks is onbetaalbaar. Door het kopen van seks, ook wel prostitutie genoemd, wordt de waardigheid van de prostituee en de bezoeker ontnomen. Het kopen van een seksuele dienst zou dan ook strafbaar moeten worden gesteld. Ik verzoek de Tweede Kamer dit voorstel te bespreken en hier een standpunt over in te nemen.”

“De legalisering van prostitutie in Nederland heeft niet geleid tot minder misstanden in de branche. Uit onderzoek is gebleken dat legalisering van prostitutie de kans op een toename van mensenhandel vergroot. Het is tijd voor een nieuw beleid. Door het kopen van een seksuele dienst strafbaar te stellen, is het mogelijk om krachtig op te treden tegen mensenhandel en tegelijkertijd de kwetsbare groepen te beschermen. Bovendien zal deze maatregel vrijheid en gelijkwaardigheid stimuleren. Ik ben onbetaalbaar. Seks is onbetaalbaar.”

Nederlands Burgerinitiatief

De Nederlandse Wikipedia zegt over een burgerinitiatief:

Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, komt het onderwerp op de Kameragenda.

Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.

Lees meer en geef uw stem

Lees meer over dit lovenwaardige initiatief op de website: