Heilige StoelDe Heilige Stoel heeft in een uitvoerige nota gereageerd op het kritische rapport van de VN-commissie voor de Rechten van het Kind waarin het Vaticaan verant­woor­de­lijk wordt gesteld voor kinder­mis­bruik wereld­wijd en zelfs wordt opge­roepen tot een her­ziening van de kerkelijke leer. De Heilige Stoel heeft in een uitvoerige nota gereageerd op het kritische rapport van de VN-commissie voor de Rechten van het Kind waarin het Vaticaan verantwoordelijk wordt gesteld voor kindermisbruik wereldwijd en zelfs wordt opgeroepen tot een herziening van de kerkelijke leer.

Heilige Stoel“Het comité geeft blijk van een controversiële, nieuwe interpretatie van jurisdictie, waarbij het zelfs de algemene interpretatie van het internationale recht naast zich neerlegt”, aldus de reactie op het rapport. Volgens de Heilige Stoel haalt de in het rapport gehanteerde visie van het VN-comité de fundamenten zelf van het internationale recht onderuit.

In het uitgebreide antwoord van het Vaticaan, dat vrijdag openbaar werd gemaakt, wordt de commissie – ‘ondanks de herhaaldelijke toelichtingen’ – verwarring over de aard van de Heilige Stoel verweten en wordt zij er ook van beschuldigd een eigen agenda erop na te houden, onder meer met betrekking tot abortus, anticonceptie en andere thema's die in het VN-kinderrechtenverdrag niet worden genoemd. Zo geeft het VN-comité, dat nochtans belast is met het toezicht, zelf blijk van een verregaande vorm van minachting voor het kinderrechtenverdrag. Het VN-rapport maakt bovendien een karikatuur van katholieke gelovigen en geeft blijk van 'onverdraagzaamheid' ten aanzien van de gelovigen van de katholieke Kerk.

De Heilige Stoel is gehouden aan de geest en de verplichtingen van het internationale recht, het Kinderrechtenverdrag en de bijkomende protocols. In die zin is ook het strafrecht van Vaticaanstad aangepast. Maar de Heilige Stoel heeft slechts binnen de grenzen van Vaticaanstad rechtsmacht. Dat wordt door het rapport genegeerd en het comité blijkt zelfs een soort universele jurisdictie toe te kennen aan de Heilige Stoel, inclusief in de VN-lidstaten: “De Kerk verkondigt morele principes die door alle katholieken moeten worden nageleefd, maar zij heeft niet de rechtsmacht of wettelijke verplichting om de bovengenoemde beginselen aan de lokale Kerken op te leggen. Het zou zelfs een schending van het internationale recht zijn, als de Heilige Stoel zich zou bemoeien met juridische zaken in andere soevereine staten.”

(bron: Kerknet)