Arie Slob van de ChristenUnieOp de website van de ChristenUnie wordt stevige kritiek geuit op de kabinets­plannen. Arie Slob: “Het kabinet is gefixeerd op cijfers terwijl mensen centraal moeten staan. 6 miljard bezuinigen en extra lasten verzwaren is teveel.” Op de website van de ChristenUnie wordt stevige kritiek geuit op de kabinetsplannen. “Arie Slob: “Het kabinet is gefixeerd op cijfers terwijl mensen centraal moeten staan. 6 miljard bezuinigen en extra lasten verzwaren is teveel.”

Kabinetsplannen kosten banen en plunderen gezinsportemonnee

Arie Slob van de ChristenUnie Het kabinet biedt met de Prinsjesdagplannen geen uitweg uit de crisis. De ChristenUnie erkent dat het kabinet voor een moeilijke opgave staat, maar is het fundamenteel oneens met de wijze waarop het kabinet de crisis aanpakt. Arie Slob: “Het kabinet is gefixeerd op cijfers terwijl mensen centraal moeten staan. 6 miljard bezuinigen en extra lasten verzwaren is teveel. Dit verdiept de crisis, kost banen en belemmert duurzame groei van de economie. Terwijl Nederland terecht hoopt op een richting die wel perspectief biedt en banen oplevert. Het is het kabinet zwaar aan te rekenen dat het ouders met kinderen de rekening van deze crisis laat betalen. Ouders die werk en de opvoeding van hun kinderen combineren, straf je niet. Zij verdienen steun. De extra aanslag van dit kabinet op de gezinsportemonnee maakt de ChristenUnie niet mee.” Slob maakt zich zorgen over de situatie van veel gezinnen. “Een fors deel van de extra lastenverzwaring komt bij gezinnen terecht. Zeker als een van de ouders een baan verliest, stapelen de kosten zich op. Dit kabinet overvraagt gezinnen door de kindregelingen te versoberen. Daarnaast wordt de huishoudentoeslag gefaseerd ingevoerd. Het kabinet wil structureel 1 miljard meer bezuinigen. Hier zullen vooral de mensen met een inkomen van minimum tot modaal er op achteruit gaan.”

Werkgelegenheid

De ChristenUnie geeft werkgelegenheid voorrang boven begrotingsevenwicht. “Hoewel iedereen wat merkt van de crisis, betekent het verliezen van je baan vaak een dubbele crisis. Dat moet voorkomen worden”, aldus Slob. De eerste tekenen van herstel lijken door te breken. “Nu is het zaak dit herstel niet in de kiem te smoren, maar juist aan te wakkeren. We hebben diverse noodzakelijke hervormingen doorgevoerd, die moeten gaan renderen. We moeten nu vol inzetten op behoud van werkgelegenheid en duurzame groei stimuleren. En daarom geen lastenverzwaring, maar juist het goedkoper maken van arbeid.”

Rekening bij kwetsbaren

De ChristenUnie neemt het dit kabinet kwalijk dat de rekening van de crisis bij de zwaksten in de samenleving wordt gelegd. Slob kan niet begrijpen dat er wordt bezuinigd op het weduwenpensioen: “De kille bezuiniging op de nabestaandenwet blijft bestaan, na 1 jaar hebben mensen er geen recht meer op. Het kabinet kan niet voor mensen bepalen dat het rouwen één jaar na overlijden klaar moet zijn.“ Ook op ontwikkelingssamenwerking wordt in 2014 opnieuw bezuinigd. “Dat een regering met de PvdA opnieuw hard bezuinigt op de allerarmsten van deze wereld is een regelrechte knieval voor de VVD. Het is onbestaanbaar daar de rekening neer te leggen.”

Duurzame economie

Er moet ruimte zijn om te investeren en daarmee de economie aan te jagen. Slob: “Dat willen wij doen door extra budget voor infrastructuur en energiebesparing. Dit kabinet focust op een paar megaprojecten in de Randstad waarvan de noodzaak ter discussie staat. Wij willen juist kansen voor het groener en innovatiever maken van de economie.”

De provincies krijgen de komende twee jaar maar de helft van de eerder toegezegde jaarlijkse 200 miljoen euro voor natuur. Hierdoor zal volgens Slob de aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden achterblijven, terwijl het nationale natuurnetwerk EHS al flink kleiner gaat worden. “Provincies, boeren en natuurorganisaties moeten nu dus opnieuw in de wachtstand, na de verloren jaren van Bleker. En het is lang niet zeker dat het geld in 2016 en 2017 nog beschikbaar is en hebben daarbij ook oog voor de regio’s.”