PvdA en CU willen 'schooltijdbaan'De PvdA en de ChristenUnie hebben samen voorgesteld om ‘schooltijdbanen’ in het leven te roepen. De fracties willen dat het mogelijk wordt dat de werktijden gaan samenvallen met de schooltijden.
PvdA en CU willen 'schooltijdbaan'De PvdA en de ChristenUnie hebben samen voorgesteld om ‘schooltijdbanen’ in het leven te roepen. De fracties willen dat het mogelijk wordt dat de werktijden gaan samenvallen met de schooltijden.

Het voorstel werd gelanceerd door de fractievoorzitters Hamer (PvdA) en Slob (CU) op beider partijcongres dat zaterdag 14 juni plaatsvond. Ouders van kinderen tot 12 jaar zouden het wettelijk recht moeten krijgen om twee dagen in de week tot 15 uur te werken. Het CDA staat sympathiek tegenover het plan, maar vraagt zich of daarvoor de wet moet worden gewijzigd. Het CDA zou dat liever in de cao’s geregeld zien. (Nos.nl)