Arbeid en gezinTwee nieuwe publicaties van het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk zijn deze week gepresenteerd: Arbeid en menselijke waardigheid in een tijd van globalisering en De kracht van het gezin.

Arbeid en gezin
Arbeid en gezin

Twee nieuwe publicaties van het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk zijn deze week gepresenteerd: Arbeid en menselijke waardigheid in een tijd van globalisering en De kracht van het gezin.

Een eerste exemplaar werd door drs. C. Tax en diaken Ph. Weijers, die verantwoordelijk waren voor de redactie, aangeboden aan de voorzitter van het Centrum, prof. dr. G. van Wissen, en aan de rector van De Tiltenberg, mgr. dr. J. Hendriks.

De kracht van het gezin bundelt de lezingen van prof. dr. G. van Wissen, prof. dr. R. Hoksbergen, Prof. dr. F. Besselink en prof. jhr. dr. R. Alting von Geusau die werden gehouden op de studiemiddag over de Nota Gezinsbeleid van het kabinet Balkenende.  De uitgave kost € 9,95 en is te verkrijgen bij De Tiltenberg.

www.cslk.nl
www.tiltenberg.org