Kinderaanbidding 24 november 2013Speciaal om aan­dacht te vragen voor kinder­aan­bidding komt pater Antoine van de broeders van Sint-Jan naar Neder­land, van zondag 24 november tot woensdag 27 november. Op zondag 24 november zal hij voor alle gezinnen een uitleg geven over kinder­aanbidding: welkom! Speciaal om aandacht te vragen voor kinder­aanbidding komt pater Antoine van de broeders van Sint-Jan naar Nederland, van zondag 24 november tot woensdag 27 november. Op zondag 24 november zal hij voor alle gezinnen een uitleg geven over kinder­aanbidding: welkom!

Kinderaanbidding 24 november 2013Pater Antoine verblijft in Nederland om meer bekend­heid te geven aan de kinder­aanbidding. Hij kan bijvoor­beeld lessen en workshops geven over hoe aanbiddings­gemeen­schappen met kinderen op te starten en onder­houden. Dit is zeer geschikt voor seminaristen, priesters, diakens pastoraal werkers, cate­chisten en kinder­werkers. En natuurlijk voor alle ouders, kinderen, jongeren, ouderen. Hij is hiervoor beschik­baar op de ochtend, middag of avond van maandag 25 en dinsdag 26 november.

Het is zijn missie met 'Children of Hope' om de liefdevolle aanwezig­heid van Jezus in de Heilige Hostie aan alle kinderen en hun gezin bekend te maken; om kinderen te helpen de stille, liefdevolle Ware Aanwezig­heid van Jezus in de Eucharistische aanbidding te ontdekken. En dat zij zich meer en meer gaan realiseren hoe veel Hij van ze houdt!

Filmpjes

Op YouTube staan een aantal filmpjes over het werk van Pater Antoine:

Meer informatie

Wie contact wil over pater Antoine, kan dat doen via Christane Nederpelt, christane@solcon.nl