Gezinsweekend 19 t/m 21 mei 2017Het programma en de sprekers voor het twintigste gezins­weekend zijn rond! Het thema: ‘Geloof, Hoop en Liefde’ was al eerder bekend maar nu is de volledige inhoud voor handen. Onze inner­lijke drijf­veren en morele kompas! Gezinsweekend 19 t/m 21 mei 2017Het programma en de sprekers voor het twintigste gezinsweekend zijn rond! Het thema: ‘Geloof, Hoop en Liefde’ was al eerder bekend maar nu is de volledige inhoud voor handen. Onze innerlijke drijfveren en morele kompas!

Denken we aan de woorden van Sint Paulus aan de Korintiërs: “Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde.” (Kor.1,13)

Geloof, hoop en liefde, de drie goddelijke deugden die we in onze ziel ontvingen bij de Doop. Zij zijn op aarde eigenlijk ons hoogste goed, zij zijn als geestelijke vermogens waardoor wij als christen rechtstreeks met de God in contact kunnen treden. Zij zijn de bron van alle goede werkzaamheid.

Wij hebben elke dag Gods prachtige kompas in ons, hoe gebruiken wij die om zo goed mogelijk te groeien en te bloeien in de deugden en hoe leren we onze kinderen die goed te gebruiken?

En waarom noemt Sint Paulus de liefde eigenlijk de grootste van de drie?

Sprekers

We hebben we Pater Ignatius Maria csj, prior van de broeders van St. Jan in Utrecht bereid gevonden om te komen spreken over onze innerlijke Drijfveer en Kompas, die alle goeds in ons wil laten opbloeien tot in de eeuwigheid. Hij doet dat voor de volwassenen op zaterdag. Maar eerst zal vrijdagavond Carolijn van Voorst de aftrap verzorgen en ons meer vertellen over hoe we in de opvoeding grenzen kunnen stellen. Zo zullen onze kinderen ook Gods grenzen leren eerbiedigen en beminnen.

Zondag komt broeder Aldo, een Heraut van het Evangelie, voor de volwassenen spreken. Hij neemt voor dit weekend, in deze Mariamaand een kopie van het beeld van Onze lieve vrouw van Fatima mee en zal over Maria spreken, het toonbeeld en de school van alle deugden.

Zaterdagmiddag komt de katholieke hulporganisatie Fidesco ons uitleg geven over de organisatie. Deze is sinds 1991 werkzaam in 30 landen. Geloof, hoop en liefde in de praktijk!

Gebedsmomenten

Gezinsweekend 19 t/m 21 mei 2017 Het Maria beeld van Fatima zal op plechtige wijze op vrijdag in de kapel geïnstalleerd worden en Zij zal het hele weekend aanwezig zijn om te vereerd te worden en onze noden voor te leggen.

Op zaterdag- en zondagochtend is er een H. Mis. Er is er gelegenheid om op zaterdag- en zondagochtend mee te bidden met de getijdengebeden. Vóór elke H. Mis wordt het rozenhoedje gebeden en is er stilte tot de Mis aanvangt.

Zaterdagavond is er de uitstelling van Christus in het Allerheiligste Sacrament. Het is Christus zelf die op deze bijzondere wijze in ons midden wil zijn. Bij Hem kunnen we in de kapel dan terecht met al onze verlangens, vragen, moeilijkheden en dankbaarheid.

Ontspanning

Elke dag worden er de nodige ontspanningsmomenten ingelast. Op zaterdagmiddag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Jeugd

Voor de baby’s zal er weer opvang zijn. Voor de kinderen en jongeren zijn er in leeftijdsgroepen activiteiten die geleid worden door een groep van enthousiaste vrijwilligers en religieuzen van diverse congregaties. Zij zullen in de groepen zich gaan verdiepen in het thema.

Op het terrein van Emmaus zullen er dit jaar op zaterdag voor jong en oud diverse uitdagende spelattracties aanwezig zijn!

Aanmelden

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via de website aanmelden. We vragen een gezinsbijdrage van slechts € 195, echter de bijdrage mag nooit een belemmering vormen om niet te komen.  
Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoedig op te geven via de knop op de homepage.