Demo für Alle - StuttgartDe prolife-demon­stratie ‘Demo für Alle’  in Stuttgart tegen het omstreden actie­plan van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg om privi­leges te geven aan sexuele minder­heden is zater­dag verstoord door extreemlinks. De prolife-demonstratie ‘Demo für Alle’ in Stuttgart tegen het omstreden actieplan van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg om privileges te geven aan sexuele minderheden is zaterdag verstoord door extreemlinks.

Demo für Alle - StuttgartAan de manifestatie ‘Bescherm ouderlijke rechten! Stop de gender-ideologie en de seksua­li­sering van onze kinderen’ in Stuttgart en aan de daarop volgende demon­stratie door de binnen­stad namen volgens coördinatrice Hedwig von Beverfoerde zo’n 2400 bezorgde burgers deel.

Pepperspray

Zo’n 200 linkse extre­misten probeerden de prolife demon­stratie te verstoren en deelnemers te provoceren. Zij riepen leuzen als ‘Weg met nazi’s’ en ‘Leve de internationale’. De politie, die enkele honderden agenten ingezet had, nam vermom­mings­materiaal, pepper­spray en een zakmes in beslag. Drie personen werden bekeurd wegens belediging van de politie. Aan de gelijk­tijdige manifestatie ‘Stuttgart is en blijft bont – tegen racisme, sexisme en homofobie’ namen volgens de politie zo’n vijfhonderd mensen deel.

LSBTTI

Tijdens de ‘Demo für Alle’ tegen het actieplan van de overheid maakten meerdere sprekers de groen-rode deel­staat­regering het verwijt ‘seksuele diversiteit’ in alle structuren van de deelstaat te willen opleggen. Journaliste Birgit Kelle noemde het plan een statelijk herop­voedings­programma voor de hele deelstaat die behalve de school ook kleuter­scholen en vele sociale instellingen betreft. Daarentegen zouden organisaties die in plaats van ‘seksuele diver­si­teit’ het christe­lijke mensbeeld vertegen­woordigen, geen overheidsgeld meer krijgen. In openbare gremia moeten in de toekomst quota gelden voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, trans­genders, trans­seksuelen en inter­seksuelen, in Duitsland nu aangeduid als LSBTTI.

Gezin onder vuur

Andere sprekers, onder wie een asiel­zoekster uit Sri Lanka en een moslima, bena­drukten het recht van ouders om kinderen volgens hun eigen waarden op te voeden. Niemand begrijpt waarom men het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen onder vuur neemt. Organisa­toren van de ‘Demo für alle’ was het verbond van 27 organisaties, bestaande uit onder meer Kerk in Nood Duitsland en plaatselijke evangelische werkgroepen van de CDU. (Katholiek Nieuwsblad)