Europees Parlementslid EstrelaVandaag verwees het Europees Parlement de resolutie van EP-lid Estrela, waarin verre­gaande libera­lisatie van abortus voorge­steld werd, terug naar het comité vrouwen­rechten en gender­gelijkheid. Vandaag verwees het Europees Parlement de resolutie van EP-lid Estrela, waarin verregaande liberalisatie van abortus voorgesteld werd, terug naar het comité vrouwenrechten en gendergelijkheid. De leden van het Europees Parlement hebben hiermee een positie ingenomen voor menselijke waardigheid en de beschermwaardigheid van het leven.

Europees Parlementslid Estrela
Europees Parlementslid Estrela

Naast het voorstel tot liberalisatie van abortus, werd seksuele voorlichting voor zeer jonge kinderen aangeprezen. Verder richtte de resolutie zich tegen moreel bezwaarden, het recht op ouderlijke interventie en voor de EU financiering van abortus binnen de programma’s voor ontwikkelingshulp.

Het voorstel richtte zich tegen het Europees burger initiatief Eén van ons. Als de resolutie was aangenomen, was de stem van 1,4 miljoen Europese burgers gesmoord.

Burgerinitiatief Eén van ons

Het Eén van ons burger initiatief biedt nog gelegenheid aan de Europese burger om tot 31 oktober zijn stem te laten horen. De resolutie is terugverwezen naar het comité. De resolutie is niet weggestemd. Dit betekend dat een duidelijke stem van de Europese burgers noodzakelijk blijft, om de EU politici in de toekomst te wapenen tegen wetgeving voorgesteld in de Estrela resolutie.

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in Europa de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Het burgerinitiatief Eén van ons vraagt de Europese Commissie de menselijke waardigheid vanaf de bevruchting te respecteren en een einde te maken aan de financiering van activiteiten waarbij menselijke embryo's worden vernietigd op terreinen van volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingssamenwerking. (bron: Een van ons)