Onverbreekbaarheid van het huwelijkBijna 500 katho­lieke pries­ters in Enge­land en Wales vragen de Synode­vaders in een petitie trouw te blijven aan de kerke­lijke Leer over de onver­breek­baar­heid van het huwelijk. Dat meldt de Catholic Herald. Bijna 500 katholieke priesters in Engeland en Wales vragen de Synode­vaders in een petitie trouw te blijven aan de kerkelijke Leer over de onver­breek­baar­heid van het huwelijk. Dat meldt de Catholic Herald .

Aanleiding vormen de tegen­stellingen die zijn gerezen rond de toelating van hertrouwd gescheiden katholieken tot de sacramenten.

Krachtige bevestiging

Onverbreekbaarheid van het huwelijk461 priesters uit Engeland en Wales vragen de deel­nemers aan de komende gezins­synode in een open brief om een “heldere en krachtige” bevestiging van de kerkelijke Leer over het huwelijk. “Wij willen als katholieke priesters onze onwrikbare trouw bevestigen aan de traditionele leer aangaande het huwelijk en de ware betekenis van de menselijke seksua­li­teit, gefundeerd op het Woord van God en door het kerkelijk Leergezag sinds twee millennia onderwezen.”

Verhitte discussie

Anderhalf jaar geleden ontstond een verhitte discussie over de vraag of hertrouwde gescheiden katholieken onder bepaalde omstandig­heden toch de communie zouden mogen ontvangen. Het ging om een oud idee van de Duitse kardinaal Walter Kasper (82) dat in 1995 al door toen nog kardinaal Jozef Ratzinger als onhoud­baar werd afgewezen. Hoewel het geen hoofdpunt was tijdens de synode bleef de controverse doorzieken.

‘Onrealistisch’

In de algehele discussie wordt het paus Franciscus verweten niet in te grijpen, hoewel hij onlangs in een interview heeft laten door­schemeren een verwachte wijziging van de Leer “onrealistisch” te vinden.
Algemeen wordt aange­nomen dat de komende Synode zich meer definitief zal uitspreken over de problematiek.

Intimidatie

In hun petitie bevestigen de 461 priesters “het belang de kerkelijke discipline met betrekking tot het ontvangen van de sacramenten”. Een van de ondertekenaars, die anoniem wenst te blijven, beweert dat “er een bepaalde druk is uitgeoefend om de petitie niet te tekenen en inderdaad een mate van intimidatie door enkele hogere geestelijken”.

Verwarring

De priesters zeggen zich te blijven inzetten om degenen te helpen “die worstelen om het Evangelie in een toenemend seculiere samenleving te volgen”. Zij wijzen erop dat echtparen en gezinnen die trouw zijn gebleven “onvoldoende gesteund en bemoedigd worden”. Zij roepen de synodevaders op de onveranderlijke morele Leer van de Kerk helder en krachtig te verkondigen “zodat de verwarring wordt weggenomen en het geloof bevestigd”.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)

Catholic Herald

Onderaan het bericht op Catholicherald.co.uk staat de integrale tekst van de oproep en de indrukwekkende lijst van ondertekenaars: