Nieuwe website Missale.netInternet is weer een nieuwe interessante website rijker: Missale.net. De website is voortgekomen uit de prentenverzameling van Vic Mortelmans, die zijn collectie op het web beschikbaar heeft gemaakt. Internet is weer een nieuwe interessante website rijker: Missale.net. De website is voortgekomen uit de prentenverzameling van Vic Mortelmans, die zijn collectie op het web beschikbaar heeft gemaakt.

“Elke week vertel ik aan de kin­deren over de tekst van het evan­gelie die de komende zondag in de H. Mis wordt gelezen. In goede katho­lieke gewoon­te gebruik ik daar­bij telkens een prent. Nu zijn al die pren­ten en de bij­horen­de frag­men­ten uit de bijbel online beschik­baar op deze web­stek.”

Nieuwe website Prentenmissaal.com Sinds bijna een jaar ontwikkelde Vic Mortelmans in zijn vrije tijd een website ‘Missale.net ’. “Deze website is voortgevloeid uit de gewoonte 's avonds onze kinderen een kleine passage uit de evangelielezing van komende zondag voor te lezen en daarbij een prent te tonen die de tekst illustreert. Vermits de verzameling prenten gestaag groeide, vatte ik het plan op er een website rond te bouwen.”

De prenten zijn heel verscheiden. Vaak zijn het kunstwerken, uit alle stijlperioden, die bijbelse taferelen afbeelden, soms zijn het illustraties of tekeningen of foto's, al dan niet met een persoonlijke inslag. “Mijn criterium is dat de prenten moeten bijdragen tot de 'ver-beelding' van het geloof, omdat ik merk dat de katholieke kerk -eens zo rijk aan verbeeldingskracht- er nauwelijks nog in slaagt het geloof op een beeldrijke wijze te verkondigen. En dat is juist haar grote kracht, zeker als je met kinderen over geloof spreekt.”

De site is voorzien van uitgebreide functies:

  • toon de prent en evangelielezing voor komende zon- of feestdag
  • blader naar vorige en volgende zon- en feestdagen
  • maak een afdruk van een prent met bijhorend bijbelcitaat, om als voorleesvel te gebruiken
  • gebruik de kalender volgens de gewone of de buitengewone vorm van de liturgie
  • lees op PC, smartphone of tablet
  • verspreid via sociale media (facebook, twitter,…)
  • abonneer op lezingenagenda per e-mail of nieuwsfeed.
  • blader naar relevante informatie op andere websites (Bijbel.net, Heiligen.net, Samuel …)