Premie op geboorte kinderenDe gemeente Terneuzen moet een premie zetten op de geboorte van kinderen. Op die manier hoopt raadslid Cees Freeke meer jonge gezinnen naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken. De gemeente Terneuzen moet een premie zetten op de geboorte van kinderen. Op die manier hoopt raadslid Cees Freeke meer jonge gezinnen naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken.

Premie op geboorte kinderenRaadslid Cees Freeke (LCF) wil de premie inzetten om jonge gezinnen naar Zeeuws- Vlaanderen te lokken. Steeds meer jongeren vertrekken uit de regio en de vergrijzing wordt steeds groter. Hij stelt dat Zeeuws-Vlaanderen heel wat te bieden heeft, maar dat dit nog niet genoeg bekend is in de rest van het land. "Zeeuws- Vlaanderen kampt met een leeg imago", vindt Freeke. Hij wijst erop dat in de regio nog rust en ruimte is, geen files naar het werk en goed onderwijs voor de kinderen. "Maar de bevolking krimpt en daar moet nodig wat aan gedaan worden. Onbekend maakt onbemind. Om jonge gezinnen te trekken en onze kindvriendelijkheid tegenover de rest van Nederland opvallend te accentueren, stelt onze fractie voor om voor een bepaalde tijd op de geboorte van een kind een premie te zetten."

Het raadslid oppert om bij de geboorte van het eerste kind een symbolisch bedrag van 100 euro te geven, bij het tweede kind 500 euro en vanaf het derde kind de ouders 3000 euro toe te stoppen.
"Nee, niet meteen zeggen dat dit te veel geld kost", schrijft het raadslid aan burgemeester en wethouders. "We geven ook rustig 300.000 euro uit aan een metalen beeld wat qua kleur en omvang niet voor de Hulk onderdoet om het parkeerterrein bij het stadhuis luister bij te zetten. En verder werd een busstation van drie miljoen euro met kostbare kooiconstructie exact op de plek neergezet, waar op de middellange termijn een nieuwe noodzakelijke zeesluis ten behoeve van het Kanaal van Gent naar Terneuzen moet verrijzen. Geld is er altijd en voor alles en nog wat beschikbaar. En waar een wil is, is een weg." (Provinciale Zeeuwse Courant)