Filmpje - Lou je m'appelle LouLou is een jongen die het syn­droom van Morsier heeft. Daar­door wordt hij gecon­fron­teerd met meerdere beper­kingen. Onder­staande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is. Kwets­baar­heid als spring­plank naar meer menszijn. Hoe ver dat kan gaan, dat vieren we op 25 december. Filmpje - Lou je m'appelle LouLou is een jongen die het syndroom van Morsier heeft. Daardoor wordt hij gecon­fron­teerd met meerdere beper­kingen. Onder­staande beelden tonen hoe rijk en mooi deze jonge mens wel is. Kwets­baarheid als spring­plank naar meer menszijn. Hoe ver dat kan gaan, dat vieren we op 25 december.