Mgr. Grzegorz KaszakPaus Benedictus XVI heeft de Poolse mgr. Grzegorz Kaszak benoemd tot secretaris van de pauselijke Raad voor het Gezin. Mgr. Grzegorz KaszakPaus Benedictus XVI heeft de Poolse mgr. Grzegorz Kaszak, rector van het Pools kerkelijk instituut in Rome, benoemd tot secretaris van de pauselijke Raad voor het Gezin. Hij volgt in die functie de Zwitsere mgr. Karl Josef Romer op die deze taak vervulde sinds 2002 en zijn ontslag indiende wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

De pauselijke Raad voor het Gezin, geleid door kardinaal Alfonso Lopez Trujillo, werd door paus Johannes Paulus II in 1981 opgericht. De Raad, die zich richt op de gezinnen, helpt hen bij het vervullen van hun opvoedende en apostolische taak. Sinds 1994 organiseert de Raad elke drie jaar een Wereldontmoeting voor gezinnen. De Raad geeft ook het tijdschrift Familia et Vita uit. Daarnaast brengt de Raad geregeld publicaties uit over het gezin, het menselijk leven en aanverwante onderwerpen.