Notabene Het GezinKatholieke en protestantse ethici gaan met de politiek in debat over het gezinsbeleid. Dat doen zij op een studiedag 10 maart a.s. waar onder meer minister Rouvoet (CU) en Mirjam Sterk (CDA) aan het debat meedoen. Katholieke en protestantse ethici gaan met de politiek in debat over het gezinsbeleid. Dat doen zij op een studiedag 10 maart a.s. waar onder meer minister Rouvoet (CU) en Mirjam Sterk (CDA) aan het debat meedoen.

Notabene Het GezinAanleiding voor de studiedag vormt de instelling van het ministerie voor jeugd en gezin. De stelling waarover gesproken gaat worden luidt: "Het gezin moet niet slechts beschouwd worden als optelsom van individuen maar moet erkend worden als een min of meer zelfstandige vorm van gemeenschappelijk leven".

Op de studiedag zal worden gereflecteerd op het verschijnsel 'familie', met een toespitsing op wenselijke politieke maatregelen. Politici, onder wie minister Rouvoet, zullen hun eigen visie op de stelling geven en met de deelnemers in gesprek gaan. Ook voor andere aanwezigen is er gelegenheid actief te participeren.

De stelling van de studiedag komt erg dicht in de buurt van het pleidooi van de katholieke Kerk, zoals verwoord door paus Johannes Paulus II in de Brief aan de Gezinnen (1994): "Alles zou in het werk moeten worden gesteld om het gezin erkend te krijgen als de allereerste en in zekere zin "soevereine" samenleving. Die soevereiniteit van het gezin is essentieel voor het welzijn van de maatschappij. Een waarlijk soeverein en geestelijk sterk volk is altijd opgebouwd uit sterke gezinnen, die hun roeping en zending in de geschiedenis beseffen."

Naar aanleiding van de studiedag staat deze week het gezinsbeleid centraal in de stelling op www.katholiekgezin.nl. Drs. M. Sterk, Tweede Kamerlid van het CDA en spreker op de studiedag, zal volgende week in de column op onze site haar visie geven.

Klik hier voor meer informatie over de studiedag