Pleidooi voor het traditionele huwelijkEen dertigtal voor­aan­staande katho­lieke, protes­tantse en andere reli­gieuze leiders in de Verenigde Staten hebben een open brief gepu­bli­ceerd waarin zij hun enga­gement voor de bescher­ming van het huwelijk, als relatie tussen man en vrouw, bekrachtigen. Een dertigtal vooraanstaande katholieke, protestantse en andere religieuze leiders in de Verenigde Staten hebben een open brief gepubliceerd waarin zij hun engagement voor de bescherming van het huwelijk, als relatie tussen man en vrouw, bekrachtigen.

Pleidooi voor het traditionele huwelijk“Die opvatting wordt al millennia en in het bijzonder met het oog op het welzijn van kinderen door verschillende godsdiensten en culturen van de hele aarde gehuldigd”, schrijven ze in hun open brief.

“Elk kind heeft een moeder en een vader nodig en elk kind heeft, als dat mogelijk is, het recht om door zijn eigen gehuwde moeder en vader in een stabiel en liefhebbend gezin te worden opgevoed.” De religieuze leiders erkennen dat dit niet altijd kan worden gerealiseerd, onder meer als moeders alleen komen te staan en desondanks heroïsche inspanningen leveren om hun kinderen op te voeden.

De religieuze leiders onderstrepen dat het in het belang is van de staten zelf om het traditionele gezin en het huwelijk tussen een man en vrouw te versterken en de nodige juridische bescherming te bieden. Terloops vestigen zij er de aandacht op dat geen enkele godsdienst waar ook ter wereld kan worden gedwongen om onder dwang zijn eeuwenoude opvatting over huwelijk en gezin te herzien.

(bron: Kerknet)