Meer geboortesLeiders van de grote godsdiensten in Europa hebben bij de Europese Raad in Brussel gepleit voor een daadkrachtige gezinspolitiek waarmee het aantal geboortes wordt gestimuleerd. De actieve populatie zal de komende vijftien jaar in Europa verminderen met 12 procent.
Leiders van de grote godsdiensten in Europa hebben bij de Europese Raad in Brussel  gepleit voor een daadkrachtige gezinspolitiek waarmee het aantal geboortes wordt gestimuleerd. Tijdens een ontmoeting met de Europese leiders Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso en Laszlo Surjan waren de onderwerpen van discussie de vergrijzing en de immigratie. De actieve populatie zal de komende vijftien jaar in Europa verminderen met 12 procent. Volgens de religieuze leiders kan de immigratie het demografisch onevenwicht in Europa niet herstellen. Zij willen dat de Europese leiders een hogere nataliteit aanmoedigen.

Meer geboortes‘Het is zeker dat de immigratie een deel van de oplossing is’, onderstreepte mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, maar hij voegde eraan toe dat immigratie soms ook spanningen kan veroorzaken. Volgens de Belgische primaat moet er een fiscale- en financiële politiek komen waardoor de vruchtbaarheidsgraad in de Europese Unie stijgt en moet bijvoorbeeld de geboorte van een derde of vierde kind aangemoedigd worden. “Dit lijkt ons een oplossing voor het probleem van de vergrijzing die meer toekomst biedt dan zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van de pensioenen”, zei mgr. Léonard.

Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad beaamde dat het gezin en de sociale cohesie nodig zijn in het licht van de vergrijzing. Hij erkende dat de crisis sociale spanningen tussen generaties kan opwekken. “Er is nood aan een goed budgettair beleid, maar ook aan eerlijkheid”, poneerde de Belg. (RKnieuws.net / KG)