Eerste video ontmaskert Planned ParenthoodPlanned Parent­hood in de Ver­enigde Staten ligt de laatste weken be­hoor­lijk onder vuur. Er zijn in­tus­sen drie schok­kende under­cover-video’s gepubli­ceerd waarin wordt aange­toond hoe hoge staf­mede­werkers onderdelen van geabor­teerde baby’s verkopen. Planned Parenthood in de Verenigde Staten ligt de laatste weken behoorlijk onder vuur. Er zijn intussen drie schokkende undercover-video’s gepubliceerd waarin wordt aangetoond hoe hoge staf­mede­werkers onderdelen van geabor­teerde baby’s verkopen.

Dit is geen leuk bericht en als je het je inbeeldt, word je er onpasselijk van, maar het verhaal moet wel verteld worden. Al jaren heerst bij Amerikaanse, maar ook Nederlandse media een taboe op alles wat met abortus te maken heeft. Massale pro-life demon­straties worden bijvoor­beeld door de gevestigde media conse­quent genegeerd en verzwegen of beschreven als "anti-abortus". Gelukkig hebben we tegen­woordig sociale media waar­door dit nieuws toch wereld­kundig wordt gemaakt.

Eerste video

Eerste video ontmaskert Planned ParenthoodDe eerste video werd gepubli­ceerd op 14 juli 2015 op YouTube. Het is een samen­gestelde video van bijna 9 minuten van een ontmoeting tussen onder­zoekers die zich voor­deden als vertegen­woor­di­gers van een bio-bedrijf en dr. Deborah Nucatola, senior director of medical services op 25 juli 2014. Zij werkt al meer dan tien jaar bij Planned Parenthood en pleegt zelf ook abortussen tot aan de 24e week in Los Angeles.

Op de video vertelt dr. Nucatola, terwijl ze een salade eet en wijn drinkt, over de handel in baby-onderdelen en de prijs per stuk van hart, lever en longen. In de video geeft ze toe dat aborteurs er alles aan doen om te voorkomen dat het lijkt alsof ze winst maken op het verkopen van baby-onder­delen. Het verkopen van menselijke lichaams­delen is in de VS volgens landelijke wetten een misdrijf met een maximale straf van 10 jaar en $ 500.000 boete.

Vervolgens beschrijft Nucatola in detail dat ze de techniek van het aborteren aanpast om een zo groot mogelijke winst te kunnen maken op die baby-onderdelen waar op dat moment vraag naar is. De video is ruim 2½ miljoen keer bekeken.

Tweede video

Tweede video ontmaskert Planned ParenthoodDe tweede video verscheen 21 juli 2015 op YouTube en toont een andere hoge functionaris van Planned Parenthood, dr. Mary Gatter, president van Planned Parenthood Federation of America’s for-profit Medical Directors’ Council.

Zij pingelt over de prijs van baby-onderdelen en geeft toe dat ze er geen moeite mee zou hebben als de aborteur zich niet aan het protocol zou houden mbt hoe een abortus uitgevoerd moet worden. Bijna aan het einde van de video grapt ze dat ze graag een Lamborghini zou hebben. De video is ruim een miljoen keer bekeken.

Derde video

Derde video ontmaskert Planned ParenthoodDe derde video van 11½ minuut met als titel 'Human Capital – Episode 1 – Planned Parenthood’s black market in baby parts' verscheen op 28 juli 2015 en toont o.a. Vice President and Medical Director of Planned Parenthood of the Rocky Mountains Dr. Savita Ginde.

In de video bekent de dokter dat ze de winst voor Planned Parenthood wil maximaliseren door de baby-onderdelen individueel te verkopen. Tevens toont de video de gruwelijke beelden van het sorteren van baby-onderdelen. De titel doet vermoeden dat er meer video’s zullen volgen. Deze derde video is een half miljoen keer bekeken.

Meer video’s aangekondigd

De organisatie achter de video’s, Center for Medical Progress, heeft aangekondigd dat de komende weken of maanden nog meer video’s zullen worden gepubliceerd.

Reactie Planned Parenthood CEO Cecile Richards

In een interview door televisiestation ABC met Planned Parenthood CEO Cecile Richards reageerde de organisatie op de aantijgingen en probeerde ze de aandacht af te leiden door ongefundeerde verdachtmakingen en beschuldigingen te uiten ten aanzien van de pro-life organisatie die de undercover-filmpjes heeft gemaakt. Niet snel daarna verscheen een overzicht waarin elf eenvoudig aantoonbare leugens die CEO Cecile Richards van Planned Parenthood verteld, worden weerlegd.

Leugen 1) “Dit onderzoeks-video-project van het Center for Medical Progress (CMP) is een drie jaar lang en goed gefinancierde onderneming…”

Schandalig dat de CEO van Planned Parenthood met een overheidssubsidie van $ 1,4 miljoen aan durft te komen met dit argument. De pro-life organisatie CMP heeft in de drie jaar dat het project loopt $120.000 aan donaties ontvangen.

Leugen 2) Cecile Richards spreekt van “uiterst gesleutelde video’s”, “het is allemaal eruit geknipt” en “heel erg bewerkte video’s, gesensationaliseerde video’s”.

Alle nieuwsberichten tbv televisie zijn bewerkt. Echter bijna gelijktijdig met het publiceren van de bewerkte video’s zijn ook steeds de onbewerkte video’s op YouTube gezet. Iedereen kan zelf beoordelen of de bewerkte video’s een goede weergave zijn van het hele gesprek.

Damage control door Planned Parenthood CEO Cecile RichardsLeugen 3) “De mensen hierachter zijn feitelijk onderdeel van de meest militante vleugel van de anti-abortusbeweging die achter, je weet wel, het bombarderen van klinieken zitten, het vermoorden van dokters in hun huis en in hun kerk…”

In plaats van in te gaan op de grove misstanden die in de video’s aan de kaak worden gesteld, doet ze een smadelijke aanval op de maker van de video’s. David Daleiden, leider van CMP is een volstrekt vredelievende pro-lifer. Richards spreekt over misdaden alsof ze vaak gebeuren terwijl in de gehele geschiedenis van Amerika, één aborteur in zijn huis is vermoord (Slepian in 1998) en één aborteur in zijn kerk (Tiller in 2009). In de drie jaar dat de pro-life organisatie CMP bestaat, hebben ze niets van doen met deze misdaden die zijn begaan door eenlingen. Er is geen militante vleugel van de pro-lifebeweging omdat militant en pro-life met elkaar in tegenspraak is.

Leugen 4) “Wat ik heel duidelijk wil maken, George, is dat Planned Parenthood geen wetten heeft overtreden.”

Roepen dat geen wetten zijn overtreden, maakt het nog geen waarheid. Planned Parenthood heeft meerdere wetten overtreden en is ingegaan tegen federale regelgeving en in de video’s bekennen topdokters van Planned Parenthood het schaamteloos.

Leugen 5) “We hebben de hoogste standaarden.”

Het manipuleren van kwetsbare vrouwen om toestemmingsformulieren te laten tekenen is niet de hoogste standaard. De afwezigheid van een landelijk bedrijfsbeleid voor ‘donatie’ van foetaal weefsel is niet de hoogste standaard. Het tonen van een grofkorrelige foto van de echo van hun baby in plaats van de live beelden, is niet de hoogste standaard. Het gebruiken van diezelfde live beelden om de lokatie van hart, lever en andere organen vast te stellen om te voorkomen dat ze worden verpletterd tijdens de abortus is niet de hoogste standaard. Het optimaliseren van de winst door de verkoop van baby-onderdelen is niet de hoogste standaard. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Leugen 6) Eén op de vijf vrouwen in dit land is afhankelijk van Planned Parenthood voor hun gezondheidszorg.

Dit is een gedurfde bewering. Eén op de vijf vrouwen is bij Planned Parenthood langs geweest. Sommigen zijn door twijfel direct rechtsomkeer gegaan. Sommigen is verteld dat Planned Parenthood ze niet kon helpen als ze de baby wilden behouden. Sommigen zijn doorverwezen naar andere organisaties voor een echo.

Leugen 7) Interviewer: “Jij zegt dat geen enkel Planned Parenthood filiaal winst heeft gemaakt van foetaal weefsel?” Richards: “Correct, correct.”

In een van de video’s wordt letterlijk gesteld dat Planned Parenthood niets hoeft te doen om het weefsel beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde bedrijven en dat er zelfs discussie was of het wel legaal was. Dat is illegaal: voor niets compensatie krijgen noemt men winst.

Leugen 8) “Dit gaat eigenlijk helemaal niet over gezondheidszorg voor vrouwen.”

Hé, dat is waar! Tenzij je natuurlijk vindt dat het op de juiste plaats pletten van baby’s om vervolgens nog hun hart, longen, lever voor de verkoop te kunnen oogsten, onder gezondheidszorg voor vrouwen valt.

Leugen 9) Interviewer: “Mary Gatter lijkt [over de prijs] te pingelen.” Richards: “Absoluut niet.” … Interviewer: “Als er geen financiële winst is voor de kliniek, waarom onderhandelt ze dan over de kosten?” Richards: “Dat doet ze niet. De enige mensen die pingelen in deze video’s zijn de undercover-mensen die de dokters proberen uit te lokken.”

In een van de video’s zegt Gatter letterlijk: “Het is jaren geleden dat ik het over compensatie heb gesproken, dus laat me uitzoeken wat anderen krijgen. Als dit ongeveer hetzelfde is, is het goed. Als het nog te laag is, kunnen we het verhogen. Ik wil een Lamborghini.”

Leugen 10) Als de interviewer Richards vraagt naar de vergoeding die Planned Parenthood vraagt voor baby-onderdelen, reageert ze met: “Het is geen vergoeding. Het zijn eigenlijk precies de kosten voor het verzenden van het materiaal naar research-instituten.”

Research instituten? In de video’s plannen Gatter en Nucatola de verkoop aan commerciële bedrijven als Novogenix en StemExpress, die Richards zelf commercieel heeft genoemd.

Leugen 11) Interviewer: “De tapes lijken te beschrijven hoe klinieken de abortusprocedure wijzigen om beter te oogsten…” Richards: “Dat wordt niet gedaan.” Interviewer: “…de foetale organen.” Richards: “Het wordt niet gedaan. En ik heb gesproken met dokters uit het hele land.” Interviewer: “Maar dat lijkt te worden beschreven in de tapes.” Richards: “Nou, dat komt omdat deze tapes zijn bewerkt, en ze hebben geprobeerd de dokters uit te lokken om dingen te zeggen … luister … ik sta achter de gezondheidszorg die we bieden bij Planned Parenthood.”

In de volledige video’s van zowel Gatter als Nucatola beschrijven ze expliciet hoe abortusprocedures worden aangepast om organen te sparen en naderhand te kunnen oogsten. Nucatola geeft ongegeneerd toe dat ze persoonlijk abortusprocedures wijzigt omdat ze de kopers van foetale onderdelen graag helpt.

Reacties van politici

Vele politici reageren geschokt. Zelfs politici die gewoonlijk voor abortus zijn, spreken hun afschuw uit. Maar er zijn er ook die Planned Parenthood blijven verdedigen. Onder andere een woordvoerder van president Obama en de democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Obama zelf laat geen gelegenheid onbenut om te zeggen hoe goed hij Planned Parenthood vindt, zoals hij bijvoorbeeld recent aan het einde van een congres van Planned Parenthood zei: “God zegene Planned Parenthood!”

Stemming in het congres

In de eerste week van augustus zal een stemming worden gehouden in het Amerikaanse Congres om de geldkraan naar Planned Parenthood dicht te draaien. Planned Parenthood ontvangt maar liefst ruim een half miljard dollar steun per jaar van de overheid. Elke belastingbetalende burger betaalt hierdoor mee aan abortus.

Justitieel onderzoek naar pro-lifeorganisatie CMP

Justitie is op verzoek van enkele democratische volksvertegenwoordigers een onderzoek gestart naar de makers van de undercover-video’s. Deze politici willen kennelijk liever de klokkenluiders aanpakken dan de onthulde misstanden bij Planned Parenthood.

Verontwaardiging op sociale media

Op sociale media is inmiddels een ware tsunami van verontwaardigde tweets en posts ontstaan. Voorzien van de hashtag #PPSellsBabyParts spreken velen hun verontwaardiging uit over de handel en wandel van Planned Parenthood, de grootste abortusfabriek van de Verenigde Staten.

Nederlandse situatie

Wat heeft de commotie in Amerika rond Planned Parenthood te maken met Nederland?

Planned Parenthood is de organisatie die de meeste abortusklinieken in de VS beheert en ook gelieerd is met de abortusindustrie in veel andere (vooral ontwikkelings)landen. De directeur van de Nederlandse CASA abortusklinieken zit in het bestuur van de International Planned Parenthood Federation, terwijl ook Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) in het Europese Parlement met deze organisatie samenwerkt.

Stichting Schreeuw om Leven is actief om dit nieuws in Nederland naar buiten te brengen. Zij dringt er op aan dat er in de Tweede Kamer vragen worden gesteld aan de regering over de praktijk van de Nederlandse abortusklinieken. De Europese pro-life federatie OneofUs is op Europees niveau bezig om deze zaak aan te kaarten.

Het misbruik van geaborteerde kinderen voor onderzoek vindt ook in Europa plaats. Bewijs hiervoor is te zien in aflevering één van de door de VPRO uitgezonden documentaire ‘De volmaakte mens’. Daarin is te zien hoe een Portugese onderzoekster in het Leids Universitair Medisch Centrum de eierstokken oogst uit tien weken oude geaborteerde meisjes. Zie www.vpro.nl/de-volmaakte-mens/kijk/afleveringen/aflevering-1.html (vanaf 36:20).

Links