petitie Filial Appeal - Respectvol BeroepDe katholieke leken­bewegingen voor traditie, gezin en bezit (TFP – Tradition, Family & Property) organi­seert samen met andere bezorgde pro-life en gezins­organi­saties een petitie om de paus aan te sporen het tradi­tio­nele gezin te verdedigen bij de aanstaande gezinssynode. De katholieke lekenbewegingen voor traditie, gezin en bezit (TFP – Tradition, Family & Property) organiseert samen met andere bezorgde pro-life en gezinsorganisaties een petitie om de paus aan te sporen het traditionele gezin te verdedigen bij de aanstaande gezinssynode.

Nederlands

petitie Filial Appeal - Respectvol BeroepVoor de petitie zijn speciale web­sites opgezet, voor elke taal een. Zo is er een Engelse, Itali­aanse, Portu­gese, Poolse, Franse en Duitse site. Aan een Neder­landse web­site wordt gewerkt. Een Neder­landse verta­ling met als titel ‘Respectvol beroep’ is al wel beschikbaar.

‘De waarheid verdedigen’

Volgens TFP Student Action proberen “dissidente katholieke pressiegroepen – geholpen door de liberale media – koortsachtig vitale leer van de Kerk over huwelijk en gezin te ontmantelen bij de volgende synode over het gezin in Rome”.

“In feite bombarderen zij de Heilige Vader en de synodevaders nu met berichten van opstand tegen de traditionele morele waarden waarin ze schreeuwen om ‘verandering, verandering, verandering’ in de Kerk. Op dit kritieke moment moeten we de waarheid verdedigen en de Heilige Vader vragen om de toekomst van het gezin te beschermen”, meldt de website van TFP Student Action.

Prominenten

De petitie is al ondertekend door meer dan honderd prominenten wereldwijd. Zo ondertekenden onder meer de Amerikaanse Republikeinse politicus Rick Santorum, kardinaal Burke en de Italiaanse kerkhistoricus Roberto de Mattei.

In Nederland hebben o.a. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch, en pastoor Cor Mennen hun steun uitgesproken aan de petitie.

Meer dan twintig pro-gezin organisaties wereldwijd ondersteunen de petitie met de bedoeling zoveel mogelijk handtekeningen op te halen voordat de gezinssynode begint.

De petitie is tot dusver ruim 70.000 keer ondertekend. (Katholiek Nieuwsblad / Katholiekgezin.nl)

links