Petitie #andersnietminder aangebodenOp 16 juni werd de petitie #Anders­niet­minder aan­ge­bo­den aan de vaste Kamer­com­missie van Volks­gezond­heid, Welzijn en Sport in Den Haag. De petitie neemt het op voor mensen met het syndroom van Down. Op 16 juni werd de petitie #Andersnietminder aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. De petitie neemt het op voor mensen met het syndroom van Down.

Esmé Wiegman bood de ruim 41.000 handtekeningen aan samen met Peter Harteveld. Peter las een brief voor. ‘Als ik er niet was geweest, zou de wereld een heel stuk saaier zijn.’

Petitie #andersnietminder aangebodenDe petitie #Andersnietminder is opgesteld om aandacht te vragen voor de plaats van mensen met Downsyndroom in onze samenleving en te voorkomen dat de NIPT (Niet-invasieve prenatale test) wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Minister Schippers neemt daar binnenkort een besluit over.

Met de NIPT wordt vooral het Downsyndroom opgespoord. Diagnose leidt in meer dan 90 procent van de gevallen tot het afbreken van de zwangerschap. Een besluit tot invoering van de NIPT is een sterk signaal naar de samenleving dat het leven van mensen met Downsyndroom lager wordt gewaardeerd dan dat van anderen. Routinematige screening tijdens de zwangerschap op Downsyndroom is gebaseerd op negatieve beeldvorming. Het correspondeert niet met de realiteit van leven met Downsyndroom anno 2015. Kinderen met Downsyndroom weg-selecteren past niet in een gezonde samenleving die uitgaat van goede zorg, liefde en inclusie.

De petitie #Andersnietminder was een initiatief van Platform Zorg voor Leven, Downpride, dit Koningskind, Helpende Handen, NPV, Op weg met de ander en de RMU Gezondheidszorg en Welzijn.

(bron: Way of Life / NPV Jongeren )