Colloquium HumanumHet inter­natio­naal inter­reli­gieus colloquium over de comple­men­ta­ri­teit van man en vrouw is begonnen. De toespraak van paus Franciscus is reeds vertaald door Mark de Vries op zijn blog Incaelo et in Terra. Het inter­natio­naal inter­reli­gieus colloquium over de comple­men­ta­ri­teit van man en vrouw is begonnen. De toespraak van paus Franciscus is reeds vertaald door Mark de Vries op zijn blog Incaelo et in Terra.

Colloquium Humanum“Het is passend dat u hier bijeen bent gekomen op deze internationale conferentie om de complementariteit van man en vrouw te onderzoeken. Deze complementariteit is de basis van huwelijk en gezin. Het gezin dat op het huwelijk is gebouwd is de eerste leerschool waarin we de gaven van onszelf en van anderen leren waarderen, en waar we de kunst van het samenleven onder de knie beginnen te krijgen. Voor de meesten van ons is het gezin de belangrijkste plaats waar we naar grootsheid kunnen streven wanneer we ons volle vermogen tot deugd en naastenliefde proberen te verwerkelijken. Tegelijkertijd, zoals we weten, ontstaan er spanningen in het gezin: tussen egoïsme en onbaatzuchtigheid, redelijkheid en passie, vluchtige verlangens en langetermijndoelen. Maar gezinnen bieden ook een raamwerk om die spanningen op te lossen.”

Lees de hele vertaling op de blog van Mark of kijk op Rkdocumenten: