Ware liefde is definitiefPaus Bene­dictus XVI heeft in een bood­schap aan het drie­jaar­lijkse 'Inter­national Youth Forum', georgani­seerd door de Pauselijke Raad voor de Leken, de waardigheid van de huwelijksband onderstreept. Paus Benedictus XVI heeft in een boodschap aan het driejaarlijkse 'International Youth Forum', georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Leken, de waardigheid van de huwelijksband onderstreept.

International Youth  ForumDat meldt de Vaticaanse persdienst woensdag 24 maart. De bijeenkomst, waar ongeveer driehonderd jongeren aan deelnemen, vindt van 24 tot 28 maart plaats in Rocca di Papa bij Rome. Het thema is: 'Leer lief te hebben'.

"In een culturele context waarin veel mensen het huwelijk beschouwen als een contract dat kan worden verbroken, is het essentieel om te begrijpen dat ware liefde definitief is", aldus Benedictus XVI. In de liefde tussen man en vrouw, "weerspiegelt de liefde van God zich op een heel speciale manier, waardoor de huwelijksband een enorme waardigheid krijgt", zo houdt hij de jongeren voor.

De paus voegt er aan toe dat in het sacrament van het huwelijk echtgenoten "door hun relatie met God" verenigd zijn en dat ze uitdrukking geven aan "de liefde van Christus, die zijn leven gaf voor het heil van de wereld". (rknieuws.nl)

Lees hier het uitgebreide bericht in het Engels.