Choose LIFEPaus Benedictus XVI heeft de Brazili­aanse bisschoppen opge­roepen compro­mis­loos voor de bescherming van het leven op te komen. Zij moeten zich tegen politieke initia­tieven keren die open of verdekt voorzien in straffe­loosheid van abortus en euthanasie.
Choose LIFEPaus Benedictus XVI heeft de Braziliaanse bisschoppen opgeroepen compromisloos voor de bescherming van het leven op te komen. Zij moeten zich tegen politieke initiatieven keren die open of verdekt voorzien in straffeloosheid van abortus en euthanasie.

Dit zei de paus vorige week tegen bisschoppen uit het noordoosten van Brazilië, die in Rome waren.

Dergelijke initiatieven zijn een verraad van het democratische ideaal, dat de waardigheid van de mens beschermt. Herders van de Kerk hebben volgens Benedictus ook in politieke zaken de plicht een moreel oordeel te uiten, voorzover de fundamentele rechten van de persoon of het zielenheil dat vereisen.

Bij de verdediging van het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood mag de Kerk zich niet door vijandigheid of onpopulariteit laten afschrikken, aldus de paus. In dit geval is het zaak ieder compromis en iedere dubbelzinnigheid uit te sluiten, zei hij. De Brazilianen kiezen zondag een nieuwe president. De linkse kandidaat Dilma Rousseff, die aan kop gaat in de strijd, toonde zich in het verleden voorstander van het legalisering van abortus. (KN/KNA)