VormselPaus Benedictus heeft zich uitgesproken voor het toedienen van het sacrament van het vormsel voor de eerste heilige communie wordt ontvangen om zodoende de initiatie-sacramenten in hun eigenlijke volgorde te herstellen. Paus Benedictus heeft zich uitgesproken voor het toedienen van het sacrament van het vormsel voor de eerste heilige communie wordt ontvangen om zodoende de initiatie-sacramenten in hun eigenlijke volgorde te herstellen.

Mgr. Samuel Aquila

VormselDeze week loofde hij mgr. Samuel Aquila, de bisschop van het Amerikaanse Fargo, die de gebruikelijke volgorde doorbroken heeft. Volgens de paus zijn de “initiatie-sacramenten” van de doop en het vormsel op die manier weer hersteld “in hun eigenlijk volgorde”. Dat zei de bisschop 8 maart, na zijn audiëntie met Benedictus XVI.

Nadruk op de Eucharistie

“Als het vormsel voorafgaat aan de eerste communie, komt de nadruk te liggen op de Eucharistie als afronding van de initiatie, het is de afronding van een proces dat begon met de doop”, aldus mgr. Aquila. Het helpt jonge mensen “in hun dagelijkse leven een intieme band op te bouwen als geliefde zonen en dochters van de Vader”.

Foutieve theologie

Op die manier wordt de “foutieve theologie” tegengegaan die het vormsel ziet als een overgangsrite naar volwassenheid. (KN/CWN)