Knights of ColumbusPaus Franciscus schrijft in een door Staats­secre­taris Parolin onder­tekende bood­schap, dat het tradi­tio­nele huwelijk tussen man en vrouw maat­schap­pe­lijk onder druk staat. “Sterke culturele krachten proberen het tradi­tionele huwelijk te ondergraven”. Knights of ColumbusPaus Franciscus schrijft in een door Staatssecretaris Parolin ondertekende boodschap, dat het traditionele huwelijk tussen man en vrouw maatschappelijk onder druk staat. “Sterke culturele krachten proberen het traditionele huwelijk te ondergraven”, schrijft hij in een brief voor de jaarvergadering van de Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie van de ‘Ridders van Columbus’, in Philadelphia, VS. In de brief blikt de Paus vooruit naar het gezinscongres, dat volgende maand in Philadelphia plaatsheeft. Paus Franciscus maant gelovigen aan om het traditionele huwelijk te verdedigen, omdat het van fundamenteel belang is voor de toekomst van de mensheid.

De ‘Ridders van Columbus’ werden in 1882 in de Verenigde Staten als katholieke lekenbeweging gesticht. De organisatie streeft naar de bevordering van het welzijn, door werken van liefdadigheid, broederlijkheid en patriottisme. Vandaag telt de organisatie wereldwijd 1,7 miljoen leden, waarvan een ruime meerderheid in de VS.

(Kerknet.be)