Paus Benedictus XVI voor de kerststal op het Sint-Pietersplein na de Vespers (foto: AP)Tijdens de Vesper­dienst in de Sint-Pieters­basiliek op oudejaars­avond riep paus Benedictus XVI christenen wereld­wijd op tot steun aan gezinnen die in moeilijk­heden verkeren door de wereldwijde econo­mische crisis. Paus Benedictus XVI voor de kerststal op het Sint-Pietersplein na de Vespers (foto: AP)Tijdens de Vesperdienst in de Sint-Pietersbasiliek op oudejaarsavond riep paus Benedictus XVI christenen wereldwijd op tot steun aan gezinnen die in moeilijkheden verkeren door de wereldwijde economische crisis. De kerkleider had woorden van lof voor de hulp die door christelijke gemeenschappen werd geboden voor wie bij hen aanklopten en vroeg steun te blijven geven aan gezinnen die gebukt gaan onder financiële moeilijkheden en werkloosheid. Benedictus XVI riep in de laatste preek van 2009 in het bijzonder op tot aandacht voor armen en gemarginaliseerden in Rome en hij sprak zijn geestelijke verbondenheid uit met allen die onder beproevingen gebukt gaan.

Op de vooravond van het nieuwe jaar sprak hij zijn hoop uit voor nieuwe roepingen en hij spoorde jongeren aan hun toekomst te bouwen de stevige rots die Christus is. Benedictus bemoedigde jongeren geen angst te hebben om de roeping tot het priesterschap of het godgewijde leven te beantwoorden. Vandaag draagt hij een eucharistie op ter gelegenheid van de Wereldvrededag, waarin dit jaar de zorg voor de schepping centraal staat. (Kerknet – foto: AP)