Toespraak van paus Benedictus XVI tot de clerusOp 14 februari 2013 sprak paus Benedictus XVI gericht tot de clerus van Rome over hoe hij het Tweede Vaticaans Concilie heeft beleefd. Het is een zeer interes­sante toespraak waar Rkdocumenten.nl al een Neder­landse vertaling van heeft gepubliceerd! Toespraak van paus Benedictus XVI tot de clerusOp 14 februari 2013 sprak paus Benedictus XVI gericht tot de clerus van Rome over hoe hij het Tweede Vaticaans Concilie heeft beleefd. Het is een zeer interessante toespraak waar Rkdocumenten.nl al een Nederlandse vertaling van heeft gepubliceerd!

Paus Benedictus XVI nam destijds aan het Concilie deel als speciaal adviseur van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Frings en later als theologisch expert.