International Catholic Conference of ScoutingIn de ochtend van 26 juni, vanwege het tijds­verschil nog voordat het Hoog­ge­rechts­hof in de Verenigde Staten zijn om­streden uit­spraak deed over het ‘homohuwelijk’, had paus Franciscus een ont­moe­ting met leiders van katholieke Girl Scouts en Girl Guides van over de hele wereld. In de ochtend van 26 juni, vanwege het tijdsverschil nog voordat het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten zijn omstreden uitspraak deed over het ‘homohuwelijk’, had paus Franciscus een ontmoeting met leiders van de katholieke Girl Scouts en Girl Guides van over de hele wereld.

International Catholic Conference of ScoutingTerwijl in Nederland de Scoutinggroepen vaak gemengd zijn, zijn bij de scouting in de rest van de wereld de jongens en meisjes nog vaak gescheiden. Onder andere in de Verenigde Staten heb je de Girl Scouts voor de jongere meisjes en de Girl Guides voor de wat oudere meisjes.

Van 25 t/m 30 juni 2015 vond de International Conference of Catholic Guides (ICCG) plaats in Rome. Op 26 juni hadden zij een privé-audiëntie met paus Franciscus.

“Het is tegenwoordig heel belangrijk dat een vrouw adequaat wordt gewaardeerd, en dat ze in staat is om volledig de plaats in te nemen die bij haar past, zij het in de kerk of in de maatschappij.”

De paus sprak tegen de Scouts en Guides over de ideologieën die proberen de waarheid over huwelijk en gezin te vernietigen. De vorming van meisjes door middel van begeleiding “is absoluut bepalend voor de toekomst”, aldus de paus.

“We bevinden ons in een wereld waarin ideologieën over huweijk en gezin worden verspreid die haaks staan op de aard en het ontwerp hiervan door God. Daarom is het een kwestie van meisjes opleiden, niet alleen tot de schoonheid en grootsheid van hun roeping als vrouw, in een rechtvaardige en gedifferentieerde relatie tussen man en vrouw, maar ook om belangrijke verantwoordelijkheden in de kerk en in de maatschappij op zich te nemen.”

De Amerikaanse Girl Scouts en Guides waren in Rome om de 50-jarige geschiedenis van de organisatie binnen de katholieke Kerk te herdenken en tevens dit te herbevestigen en versterken. Thema van de bijeenkomst luidde dan ook:
"De vreugde leven van het evangelie als een Gids".

(bron: LifeSiteNews)