Pausbezoek aan de Filipijnen - 15 t/m 19 januari 2015Paus Franciscus heeft tijdens een indruk­wekkende ontmoeting in het grootste sport­stadion van Manilla de Filippijnse gezinnen opge­roepen om ondanks hun gebreken een voor­beeld van heilig­heid te zijn. Paus Franciscus heeft tijdens een indrukwekkende ontmoeting in het grootste sportstadion van Manilla de Filippijnse gezinnen opgeroepen om ondanks hun gebreken een voorbeeld van heiligheid te zijn.

Pausbezoek aan de Filipijnen - 15 t/m 19 januari 2015“Verdedig de heiligheid van elk menselijk leven vanaf de bevruchting tot aan de natuurlijke dood.” Hij vroeg de gezinnen om veel te bidden en de armen niet te vergeten. Wetgevers waarschuwde hij dat aanvallen tegen het gezin een aanval betekenen op de samenleving als geheel. Daarbij verwees hij ook naar het dalende aantal geboorten, dat een bedreiging vormt voor de gezinnen en de toekomst van de samenleving als geheel.

Opmerkelijk was zijn kritiek op alternatieve vormen van samenleven, onder meer op het homohuwelijk, als bedreiging voor het gezin: “Het gezin wordt bedreigd door toenemende inspanningen van sommigen om het huwelijk te herdefiniëren, door relativisme en door een gebrek aan openheid voor het leven.” Maar het gezin gaat net zo goed gebukt onder de gevolgen van natuurrampen, economische moeilijkheden en scheiding als gevolg van migratie. Tegelijk onderstreepte hij dat de Kerk een plaats van gastvrijheid, in plaats van strenge regels moet zijn. Paus Franciscus sprak nog zijn achting uit voor de heilige Jozef, die hij bewondert als een man van stilte. “Op mijn nachtkastje heb ik een afbeelding van de slapende Jozef. Maar al slapend waakt hij over de Kerk.”

Vrije vertaling van enkele uitspraken van paus Franciscus:

  • “In het gezin leren we liefhebben en vergeven.”
  • “Als we niet bidden, hoe komen we dan te weten wat God met ons wil?
  • “Hoeveel oplossingen worden gevonden voor gezinsproblemen als we de tijd nemen ons te bezinnen?”
  • “Gezin ook bedreigd door toenemende inspanning om het huwelijk te herdefiniëren, door relativisme … door het niet openstaan voor het leven.”
  • “Als gezinnen moeten we heel wijs zijn, sterk om nee te zeggen tegen pogingen om het gezin te vernietigen.”
  • “Wees alert op nieuwe ideologieën. Ideologieën die het gezin vernietigen proberen te overheersen.”

De verplaatsing naar de sportarena en zijn ontmoeting daar met honderden gezinnen vormen het voorlopige hoogtepunt van het pausbezoek aan de katholieke Filippijnen. Paus Franciscus werd vrijdagnamiddag verwelkomd als een heuse ster. Volgens de politie hadden zich langs het korte traject naar het stadion 86.000 gelovigen verzameld. Er waren verscherpte veiligheidsmaatregelen van kracht, waarbij ook alle gsm-verkeer voor korte tijd werd stilgelegd. Bisschop Gabriel Reyes, de bisschop referent voor de gezinnen binnen de Filippijnse bisschoppenconferentie, zei in zijn welkomstwoord: “Wij zijn kinderen en u bent onze vader.”

In de toespraak nam de paus ook de verdediging op zich van de traditionele leer van de katholieke Kerk over voorbehoedsmiddelen. “Gezinnen moeten heiligdommen zijn van het respect voor het leven”, zei de paus. Daarmee gaf hij zijn steun aan de Filippijnse kerkleiders, die sterk aan prestige hebben ingeboet door hun halsstarrige verzet tegen contraceptie en de verstrekking daarvan aan de allerarmsten. Morgenvroeg draagt de paus een eucharistieviering op in de kathedraal van Palo in Leyte, de regio die zo zwaar werd getroffen door de tyfoon Haiyan. De vraag van kardinaal Tagle voor een bezoek aan de slachtoffers vormde de directe aanleiding voor de tweede reis van paus Franciscus naar Azië.

(Kerknet)