Paus Franciscus (foto: US Papal Visit)Paus Franciscus heeft zich lovend uitgelaten over de ‘onmisbare’ rol van vrouwen in het gezin en op de werkplek. Hij deed zijn uitspraken middels een telegraam aan een tweedaagse bijeenkomst over ‘Vrouwen en Werk’ in Rome.

foto: US Papal Visit

Paus Franciscus (foto: US Papal Visit)

Paus Franciscus heeft zich lovend uitgelaten over de ‘onmisbare’ rol van vrouwen in het gezin en op de werkplek. Hij deed zijn uitspraken middels een telegraam aan een tweedaagse bijeenkomst over ‘Vrouwen en Werk’ in Rome.

Rol vrouwen in gezin

Daarin drukte de paus zijn hoop uit dat het symposium “zal helpen de onmisbare rol van vrouwen in het gezin en de vorming van kinderen te bevestigen” en “de essentiële bijdrage van vrouwelijk personeel in de opbouw van economische structuren en een politiek die de mensheid waardig is”.

Franciscus moedigde de deelnemers aan te werken richting “het identificeren van concrete suggesties en positieve modellen voor het harmoniseren van werkverplichtingen en gezinsnoden”.

Discriminatie vrouwen op de werkvloer

De bijeenkomst, gesponsord door de Pauselijke Raad voor de Leken, behandelde de kloof tussen de eisen die enerzijds het werk en anderzijds het gezin aan vrouwen stellen. Ook kwamen zaken ter sprake als discriminatie van vrouwen op de werkvloer, bijvoorbeeld op het vlak van salariëring. (Katholiek Nieuwsblad)