Paus moedigt kinderen aan te biechtenPaus Franciscus moedigt kinderen aan “goed te biechten”. Dat wil zeggen, het Biecht­sacrament als “een Gods­ontmoeting” te beleven, niet als “een oordeel” of “mechanische formaliteit”. Paus Franciscus moedigt kinderen aan “goed te biechten”. Dat wil zeggen, het Biechtsacrament als “een Godsontmoeting” te beleven, niet als “een oordeel” of “mechanische formaliteit”.

Tijdens de ochtendmis in de Kapel Santa Martha hield hij vrijdag een korte overweging over dit thema, waarvan hieronder een samenvatting volgt, verzorgd door rkdocumenten.nl

Kinderen goed leren biechten

Vrijdag in de 2e Week door het Jaar (II) – Kapel Santa Martha

Paus moedigt kinderen aan te biechtenPaus Franciscus moedigt kinderen aan “goed te biechten”: dat wil zeggen, het biechtsacrament als “een Godsontmoeting” te beleven, niet als “een oordeel” of “mechanische formaliteit”.

“God vergeeft, altijd, Hij is de God die verzoent”, zegt de paus. “Hij wordt het niet moe te vergeven” maar het is de mens “die het moe wordt, vergeving te vragen”.

“Zelfs als je een zondig leven geleid hebt, veel verkeerde dingen gedaan hebt, als je op het einde een beetje berouw hebt, vergeving vraagt, dan vergeeft Hij u onmiddellijk! Hij vergeeft altijd”, insisteert hij.

En Gods vergeving is gratis: “Nemand moet betalen”, want “Christus heeft reeds betaald”, het volstaat “berouw te hebben en vergeving te vragen”.

“Er is geen zonde die Hij niet vergeeft. Hij vergeeft alles. ‘Vader, ik ga niet biechten omdat ik zo’n erge dingen gedaan heb … ik zal geen vergeving krijgen …’ Nee. Dat is niet waar. Hij vergeeft alles. Als je spijt hebt, vergeeft Hij alles."

Zoals de vader van de verloren zoon. "Hij laat u niet uitpraten: je begint vergeving te vragen en Hij laat u de vreugde van de vergeving voelen voor ge alles hebt kunnen zeggen."

Wanneer God vergeeft, “viert Hij feest”. En tenslotte, “vergeet” Hij. Want wat voor God telt, is de mens te “ontmoeten”: biecht mag geen “oordeel” zijn noch “een mechanische formaliteit” maar “een ontmoeting” met “de Heer die verzoent, u omhelst en feest viert”.

De Paus doet een oproep “kinderen, jongeren goed te leren biechten, want biechten is niet naar een schilder gaan om een vlek te laten verwijderen … Het is de Vader ontmoeten, die verzoent, vergeeft en feest viert”.

De Paus vraagt ook aan de priesters die biecht horen een gewetensonderzoek te doen: “Ben ik bereid om alles te vergeven? Om de zonden van die persoon te vergeten?”

Hagenpreek

Op de websites met preken en catecheses van pastoor Michel Hagen staat een catechese (tekst en audio) over vergeving: