Paus: maak meer werk van het gezinPaus Benedictus heeft jongeren in Cagliari (Italië) geadviseerd meer werk te maken van het gezin, spirituele en intellectuele vorming en diep geloof om zo het individualisme en consumentisme te weerstaan dat zo kenmerkend is voor het huidige klimaat in de wereld. Paus: maak meer werk van het gezinPaus Benedictus heeft jongeren in Cagliari (Italië) geadviseerd meer werk te maken van het gezin, spirituele en intellectuele vorming en diep geloof om zo het individualisme en consumentisme te weerstaan dat zo kenmerkend is voor het huidige klimaat in de wereld.

De Heilige Vader begon zijn toespraak met de problemen waar jongeren vooral mee te maken krijgen: werkeloosheid en onzekerheid, emigratie en het verlaten van de hun vertrouwde omgeving. “En wat moeten we zeggen,” voegde hij toe, “van het gegeven dat in de moderne consumptiemaatschappij loon en succes de nieuwe idolen zijn waarvoor zo velen diep buigen? Het gevolg is dat men geneigd is alleen waarde toe te kennen aan diegenen die ‘fortuin hebben vergaard’ en die ‘bekend’ zijn en niet aan diegenen die elke dag een struggle for life voeren.” Er is volgens de paus “een groot risico om bijgelovig te worden of om korte wegen te bewandelen naar succes en zo alles te zien in ervaringen die onmiddellijke bevrediging schenken, maar op zichzelf onbestendig en teleurstellend zijn. Er is een groeiende tendens tot individualisme en als we ons alleen concentreren op onszelf worden we onvermijdelijk breekbaar; we verliezen het geduld om te luisteren hetgeen een onmisbaar element is bij het begrijpen van anderen en samen te werken.” In plaats van deze successen op te waarderen raadde hij de jongeren aan meer aandacht te besteden aan de drie waarden die Johannes Paulus II noemde bij zijn bezoek aan Sardinië 23 jaar geleden: het gezin, intellectuele en morele opleiding en een diep geloof. (CNA/KN – foto: AP)