Paus: Gezinnen zijn de motor van de wereldIntacte gezinnen zijn volgens paus Francis­cus de “motor van de wereld en de ge­schie­denis”. Zij hebben daarom bijzon­dere erken­ning en bescherming door de samen­leving nodig, zei de paus vrijdag tot de leden van de Pauselijke Raad voor het gezin. Intacte gezinnen zijn volgens paus Franciscus de “motor van de wereld en de geschiedenis”. Zij hebben daarom bijzondere erkenning en bescherming door de samenleving nodig, zei de paus vrijdag tot de leden van de Pauselijke Raad voor het gezin.

Paus: Gezinnen zijn de motor van de wereldIn het gezin ontwikkelt de mens zijn persoonlijkheid, leert hij de vaardigheid om lief te hebben en te communiceren. Daarnaast leert hij de waardigheid van de medemens te respecteren en de bereidheid offers te brengen. Dat geldt in het bijzonder wanneer de opvoeding in het gezin christelijk gevormd is.

De paus bekrachtigde de waarde van het huwelijk tussen man en vrouw als basis voor een geslaagd gezinsleven. Echtelieden zijn geroepen een enkele partner levenslange trouw te beloven. “In het huwelijk schenkt men zichzelf totaal en zonder berekeningen of voorbehouden, deelt men alles, de geschenken en het afzien, vertrouwend op Gods voorzienigheid.”

De offers en de crises die de partners voor hun huwelijk en hun gezin doorstaan laten hen uitgroeien tot rijke persoonlijkheden. Kinderen kunnen op deze manier van hun ouders en grootouders leren voor hun eigen leven.

Verder beklemtoomde de paus de belangrijke rol van het gezin voor de zorg voor kinderen en ouderen. Deze vormen beide polen van het leven, maar vormen ook de zwakste lidmaten van de mensheid en worden soms vergeten. “Een samenleving die de kinderen alleen laat en de ouderen marginaliseert kapt de wortels van haar toekomst af.” Ieder geval is een mislukking van de hele samenleving. De Kerk moet zich het lot van deze beide groepen bijzonder aantrekken.

Christenen dienen hun beeld van het gezin, dat berust op het huwelijk en de boodschap van  Jezus, ook in een geseculariseerde maatschappij zelfbewust beleven en uitdragen, aldus de paus. Hij riep op tot solidariteit met gezinnen in nood. Vele gezinnen zijn gedwongen hun thuisland te verlaten of worden van elkaar gescheiden. Anderen lijden onder het verlies van hun huis of werkloosheid. (Katholiek Nieuwsblad)

Update

Intussen is een Nederlandse vertaling beschikbaar op RKDocumenten.nl: