Paus Franciscus spreekt de bisschoppen van BeninHet gezin, zoals door de Kerk wordt onderwezen en verdedigd, is door God zo gewild. Dat zei paus Franciscus maandag in zijn toespraak tot de bisschoppen van Benin. In zijn toespraak drong de paus sterk aan op de verdieping van de kennis. Het gezin, zoals door de Kerk wordt onderwezen en verdedigd, is door God zo gewild. Dat zei paus Franciscus maandag in zijn toespraak tot de bisschoppen van Benin. In zijn toespraak drong de paus sterk aan op de verdieping van de kennis van het christelijk geloofsmysterie “dat geen privilege is van een elite, maar alle gelovigen aanspoort, omdat allen geroepen zijn tot heiligheid.”

Secularisme

Paus Franciscus spreekt de bisschoppen van BeninDie geloofskennis is “van vitaal belang om de tegenwinden te weerstaan die overal ter wereld opsteken en zeker niet aan Benin voorbij zullen gaan. En ik weet dat u waakzaam bent tegenover de veelvoudige ideologische en media agressies. De geest van het secularisme is ook in uw land aan het werk, ook al is die nog niet erg zichtbaar”, waarschuwde de paus. “Alleen een diep en in het hart van de gelovigen geworteld en concreet geleefd geloof zal u in staat stellen die te weerstaan.”

Niet eenvoudig

“Ik denk vooral aan de grote uitdagingen die het gezin betreffen en die de komende Synode in Rome zal proberen te beantwoorden”, aldus Franciscus, die erkent dat de huwelijkspastoraal in het West-Afrikaanse land niet eenvoudig is. Hij doelde daarmee onder meer op het wijdverbreide fenomeen van polygamie.

Door God gewild

“Laat u echter niet ontmoedigen, maar blijf ononderbroken volharden, omdat het gezin, zoals de katholieke Kerk het verdedigt, een realiteit is die door God is gewild: het is een gave van God die zowel aan personen als aan de samenlevingen vreugde, vrede, stabiliteit en geluk schenkt. Deze zaak is belangrijk, omdat het gezin zowel de fundamentele cel is van de samenleving als van de Kerk, en vanuit zijn kern worden authentieke menselijke en evangelische waarden overgedragen”, aldus de paus.

Kwetsbare harmonie

Hij prees het land voor de dialoog tussen de culturen en met name om die met de islam. “Het is bekend dat Benin een voorbeeld vormt van harmonie tussen de godsdiensten in uw land. Het is zaak waakzaam te blijven gezien het huidige wereldklimaat om dit kwetsbare erfgoed te behouden.”

(bron: Katholiek Nieuwsblad)