Generale audiëntie bij paus Franciscus (foto: Mazur / CatholicNews)Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen te bidden voor het welslagen van de Gezinssynode die in oktober wordt gehouden.“Gepraat helpt ons niet verder, maar het gebed!”, zei hij tijdens het hoogfeest van Maria Boodschap. Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen te bidden voor het welslagen van de Gezinssynode die in oktober wordt gehouden.“Gepraat helpt ons niet verder, maar het gebed!”, zei hij tijdens het hoogfeest van Maria Boodschap.

Generale audiëntie bij paus Franciscus (foto: Mazur / CatholicNews)Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 25 maart ging hij in de catecheseserie over het gezin niet verder over kinderen, zoals vorige week aangekondigd , maar laste hij een extra bijdrage in, “een pauze voor gebed”.
 

Gods heilsplan

De Paus lijkt met deze extra bijdrage in te spelen op de soms heftige discussies die met het oog op de synode worden gevoerd. Hij benadrukte op dit Hoogfeest van Maria Boodschap opnieuw de rol van het gezin in Gods heilsplan en bad samen met de aanwezigen op het Sint-Pietersplein een Weesgegroet en het gebed voor de gezinsynode.

De Paus onderstreepte dat het mysterie van de menswording niet alleen de ontvangenis van Gods Zoon in de schoot van Maria betreft, maar ook zijn opname in een menselijk gezin.

Hij herinnerde daarbij aan de publicatie van de encycliek Evangelium Vitae van Paus Johannes Paulus II, precies twintig jaar geleden, over het menselijk leven. Het gezin neemt daarin een centrale plaats in.

Ook bevestigde paus Franciscus uitdrukkelijk de huwelijksleer. De band van man en vrouw, zei hij, “werd vanaf het begin door God gezegend om een levens- en liefdesgemeenschap te vormen waaraan het doorgeven van het leven toevertrouwt is”. Gesterkt door het sacrament van het huwelijk realiseren christelijke echtelieden deze zegen hun hele leven lang.

Zorgzame Kerk

De Kerk heeft zich verplicht zich ten allen tijde het gezin aan te trekken, alle gezinnen, zowel die uit "haar stal" als die van degenen die veraf staan. De verbinding tussen Kerk en gezin is “heilig en onaantastbaar”. Als moeder mag de Kerk het gezin “nooit, nooit in de steek laten, ook niet als het vernederd, gekwetst en op meerdere manieren aangevallen wordt. Zelfs niet wanneer het in zonde vervalt of zich van de Kerk verwijdert; de Kerk zal er altijd alles aan doen om voor het gezin te zorgen en het te genezen, om het uit te nodigen tot bekering en het te verzoenen met de Heer.”

Om deze zending te kunnen vervullen heeft de Kerk veel gebed nodig. “Gebed, vol liefde voor het gezin en het leven. Gebed dat zich kan verheugen met wie zich verheugt en lijden met wie lijdt.” Vervolgens nodigde de paus alle gelovigen met nadruk uit om tot aan de bisschoppensynode voor het gezin in oktober het speciale gebed dat hiervoor is gemaakt te bidden. “Ondersteund en bezield door Gods genade zal de Kerk zo nog meer geëngageerd kunnen zijn, nog meer één, in het getuigenis voor de waarheid van Gods liefde en barmhartigheid voor de gezinnen in de wereld, zonder één uit te sluiten.”

Gebed is wat we nodig hebben, geen geroddel, aldus paus Franciscus. Aansluitend bad de paus met de pelgrims op het Sint-Pietersplein het gebed tot de Heilige Familie voor de synode.

(bron: Katholiek Nieuwsblad, Kathnet, RKDocumenten, Katholiekgezin)

Links