Paus Franciscus over het huwelijkPaus Franciscus heeft zondag 14 sep­tem­ber als bisschop van Rome geassis­teerd bij de huwelijks­sluiting van twintig Romeinse koppels. Dat deed hij in de hoogmis van het feest van de Kruis­verheffing in de Sint-Pieters­basiliek. Paus Franciscus heeft zondag 14 september als bisschop van Rome geassisteerd bij de huwelijks­sluiting van twintig Romeinse koppels. Dat deed hij in de hoogmis van het feest van de Kruis­verheffing in de Sint-Pieters­basiliek.

Paus Franciscus over het huwelijkIn zijn homilie sprak hij onder meer over de liefde van Christus die de echtgenoten de vreugde kan geven van het samen op weg gaan. “Want het huwelijk is dit: een man en een vrouw samen op weg, waarbij de man tot taak heeft zijn echtgenote te helpen meer vrouw te worden en de vrouw tot taak heeft haar echtgenoot te helpen meer man te worden.”

Franciscus is niet de eerste paus die een huwelijksmis celebreerde. De heilige paus Johannes Paulus II was de laatste die dat deed. Die plechtigheid vond plaats in oktober 2000, toen acht bruids­paren ten overstaan van hem hun weder­zijdse jawoord gaven. Ook in 1994, het Internationale Jaar van het Gezin, ging paus Johannes Paulus II voor in een huwelijksplechtigheid.

Volgens de leer van de rooms-katholieke Kerk zijn het bruid en bruidegom die elkaar het huwelijks­sacrament toedienen. De gewijde bedienaar, een priester of diaken, treedt op als getuige die namens de Kerk hun trouwbelofte aanvaardt en hun huwelijk inzegent.

Opvallend was de mededeling vanuit het bisdom van Rome dat “sommige koppels al samen woonden, al kinderen hadden of elkaar leerden kennen in de parochie”. Over drie weken gaat in Vaticaan­stad de Buiten­gewone vergadering van de Bisschoppen­synode over het Gezin van start. Een van de onderwerpen die er aan bod komt is de katholieke huwelijksethiek.