Paus Franciscus doopt 28 baby'tjesZoals gebruikelijk op het feest van de Doop van de Heer, heeft paus Franciscus maar liefst 28 baby’tjes gedoopt in de Sixtijnse kapel. Paus Franciscus doopt 28 baby'tjesZoals gebruikelijk op het feest van de Doop van de Heer, heeft paus Franciscus maar liefst 28 baby’tjes gedoopt in de Sixtijnse kapel.

In het Vaticaan is op zondag 8 januari het Feest van de Doop van de Heer gevierd. Op die dag vonden dus ook de dopen in de Sixtijnse kapel plaats. Het Feest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond 'Driekoningen' genoemd, is reeds afgelopen vrijdag (op de eigenlijke datum van het feest, 6 januari) in het Vaticaan gevierd. In Nederland vieren we dit jaar het feest van Driekoningen juist op zondag 8 januari. Het feest van de Doop van de Heer staat in Nederland op de liturgische kalender voor maandag 9 januari.

Dit is de boodschap (vrij vertaald) van paus Franciscus tijdens de doopplechtighied:

Beste ouders,

U heeft gevraagd om het geloof van uw kinderen. Het geloof dat in de doop wordt gegeven. Geloof … dat betekent geloofsleven, want geloof wordt geleefd, de weg van het geloof bewandelen en getuigen van het geloof. Geloof is niet alleen het uitspreken van de geloofsbelijdenis tijdens de zondagsmis. Dat is het niet alleen. Het geloof is het geloven van de waarheid: dat God, de Vader, die Zijn Zoon en de Geest heeft gezonden, ons leven geeft. Het geloof is vertrouwen in God, en dit moet je ze leren door jouw voorbeeld en door jouw leven. Geloof is licht: in de doopceremonie krijg je een aangestoken kaars, zoals in de begindagen van de kerk. Toen werd de doop ‘verlichting’ genoemd, omdat het geloof het hart verlicht, het de dingen in een ander licht zet.

Je vroeg het geloof, de Kerk van het geloof, voor je kinderen door de doop. En je hebt de taak om het te laten groeien, te behouden en ervoor te zorgen dat het een getuigenis wordt voor alle anderen. Dit is de betekenis van deze ceremonie. Dat wilde ik je slechts zeggen: behoud het geloof, laat het groeien, als getuige voor anderen.

En toen begon het concert, het is omdat de kinderen op een onbekende plek zijn, ze zijn eerder wakker gemaakt dan gebruikelijk. Misschien begint er een met één klank en bootsen de anderen het na … sommigen huilen gewoon omdat een ander huilde. Jezus deed hetzelfde: Ik denk dat de eerste ‘preek’ van Jezus in de stal een schreeuw was, de eerste … En dan, omdat de ceremonie een beetje lang duurt, huilt iemand van honger. Dus aan alle moeders: borstvoeding! Zonder angst, heel normaal. Zoals de Madonna Jezus heeft gevoed. Vergeet niet dat je hebt gevraagd om geloof. Aan jullie de taak het geloof te bewaken, het te laten groeien, en om getuigen te zijn voor ons allemaal. Voor ons allemaal, zelfs voor ons priesters en bisschoppen.

(bron: Zenit)