Paus Benedictus XVI doopt 21 baby'sPaus Benedictus XVI heeft vanochtend 21 kleine kinderen het sacrament van het doopsel toegediend. Hij deed dat tijdens een pontificale hoogmis in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad ter viering van het feest van de Doop des Heren. Paus Benedictus XVI doopt 21 baby'sPaus Benedictus XVI heeft vanochtend 21 kleine kinderen het sacrament van het doopsel toegediend. Hij deed dat tijdens een pontificale hoogmis in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad ter viering van het feest van de Doop des Heren.

Italianen
De baby's – dertien jongens en acht meisjes – werden door hun ouders ten doop gehouden. Allen hadden zij de Italiaanse nationaliteit. De dopelingen zijn kinderen of peetkinderen van parochianen van de Sint-Pieter of medewerkers van het Vaticaan.

Gezin bedreigd
"Het instituut gezin wordt van vele kanten bedreigd" en "moet het hoofd bieden aan vele moeilijkheden in zijn opdracht om het geloof over te brengen", zei de Heilige Vader in zijn homilie. Daarom "is de samenwerking tussen de christelijke gemeenschap en het gezin nu noodzakelijker dan ooit".

Einde Kersttijd
Met het feest van de Doop des Heren wordt in de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk de kersttijd afgesloten. Het herinnert aan het evangelieverhaal waarin Jezus zich door Johannes de Doper in de Jordaan liet dopen en Hij door God gezalfd werd met de Heilige Geest.

Johannes Paulus II
Het gebruik dat Benedictus XVI jaarlijks op dit feest kinderen doopt heeft hij overgenomen van zijn voorganger Johannes Paulus II, die ermee begon. (Katholiek Nederland)