Paus Franciscus bij diocesaan gezinscongresTijdens een ontmoeting met 25.000 mensen op het Sint-Pietersplein gaf Paus Franciscus zondagavond het startschot voor het diocesaan congres van het bisdom Rome, met als thema Wij ouders – Getuigen van de Schoonheid van het leven. Tijdens een ontmoeting met 25.000 mensen op het Sint-Pietersplein gaf Paus Franciscus zondagavond het startschot voor het diocesaan congres van het bisdom Rome, met als thema Wij ouders – Getuigen van de Schoonheid van het leven.

Paus Franciscus bij diocesaan gezinscongresHet congres brengt gezinnen, catechisten en priesters en pastorale verantwoordelijken uit het bisdom Rome voor overleg en ontmoeting samen. Paus Franciscus is officieel ook de bisschop van Rome, al wordt de leiding van dat bisdom in de praktijk toevertrouwd aan zijn vicaris-generaal, momenteel kardinaal Agostino Vallini.

Franciscus sprak zondagavond de hoop uit dat het congres zou bijdragen tot de morele en geestelijke wedergeboorte van de stad Rome en tevens helpt om de schoonheid van het Evangelie te herontdekken, dat in deze tijd waarin alles relatief is te weinig de harten weet te beroeren.

Aan de ouders vertelde hij dat ouderschap een roeping is: “Kinderen moeten bij hun ouders ontdekken hoe mooi de liefde is. Maar te vaak zijn kinderen het slachtoffer bij ruzie in het gezin. Kinderen kunnen van hun ouders leren om het goede te doen en zien dat liefde alle moeilijkheden kan overwinnen (…) Het huwelijk heeft een opdracht. Gezinnen zijn medewerker van de Heilige Geest en de ouders zijn de missionaris van hun kinderen. Kinderen leren van hun lippen en hun leven wat het betekent om de Heer met enthousiasme na te volgen, om zich voor anderen in te zetten en om de hoop ook bij problemen en pijn niet te verliezen.”(RKDocumenten.nl)