Paus bemoedigt pro-lifeVaak laat de mens zich “door ideo­logieën en rede­neringen leiden die hinder­nissen opwerpen voor het leven, het niet respec­teren, omdat zij door egoïsme, door zelf­zucht bepaald en op winst, macht en genot gericht zijn.” Paus Franciscus heeft opgeroepen het leven als een geschenk van God te beschermen.

Vaak laat de mens zich “door ideologieën en redeneringen leiden die hindernissen opwerpen voor het leven, het niet respecteren, omdat zij door egoïsme, door zelfzucht bepaald en op winst, macht en genot gericht zijn.” Dat zei de paus tijdens de Eucharistieviering op het Sint Pietersplein die bijzonder was gewijd aan het leven.

Paus bemoedigt pro-lifeDe paus waarschuwde God door “menselijke en vergankelijke afgoden” te willen vervangen. Die bieden een korte vrijheidsroes, maar brengen uiteindelijk alleen dood en verslaving. Ook waarschuwde hij de wereld te willen opbouwen zonder geloof in God. Dat is een blijvende illusie van de mens en herinnert aan de Toren van Babel. “Wanneer de mens zijn eigen wil doorzet, wanneer hij zich in zijn egoïsme opsluit en op Gods stoel gaat zitten zaait hij uiteindelijk de dood.”

Christenen zouden zich daar met hun handelen en geloofsgetuigenis moeten keren. Zij zijn geen kwezels, die “in de wolken” en buiten de werkelijkheid leven. “Wie zich door de Heilige Geest laat leiden is een realist, weet hoe hij de werkelijkheid moet inschatten en te beoordelen en is ook vruchtbaar: zijn leven brengt hoe dan ook het leven voort.”

God wijst met de Tien Geboden de weg naar een werkelijk vrij en vervuld leven. Door Jezus heeft God zich aan de mensen getoond als een God van leven, aldus Franciscus. “Zeggen wij ja tegen de liefde en nee tegen het egoïsme, zeggen wij ja tegen het leven en nee tegen de dood. Zeggen wij ja tegen de vrijheid en nee tegen de verslaving aan de vele afgoden van deze tijd; in één woord: zeggen wij ja tegen God, die liefde, leven en vrijheid is en nooit teleurstelt.”

Het Vaticaan stond dit weekeinde in het teken van het leven. Zaterdagavond hielden tienduizenden pro-lifers zeventien landen een stille tocht over de Via della Conciliazione naar het Sint Pietersplein om aandacht te vragen voor abortus en euthanasie. Het initiatief voor het weekend rond ‘Evangelium Vitae’ is onderdeel van het Jaar van het Geloof dat door paus Benedictus XVI is uitgeroepen en duurt tot november. (KN)