Paus bemoedigt bejaardenEen speciale audiëntie met bejaarden hield paus Franciscus zaterdag 15 oktober in het kader van het Feest van de Grootouders tijdens het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Rkdocumenten heeft al een Nederlandse vertaling. Een speciale audiëntie met bejaarden hield paus Franciscus zaterdag 15 oktober in het kader van het Feest van de Grootouders tijdens het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Rkdocumenten heeft al een Nederlandse vertaling.

“In een wereld (…) waarin kracht en schijn dikwijls geïdealiseerd worden, heeft u de zending van waarden te getuigen die werkelijk tellen”, verzekert Paus Franciscus de bejaarden. De Paus ontmoette leden van de Associazione Nazionale Lavoratori Anziani (Italiaanse Gepensioneerde Arbeiders­vereniging) en van de Federatie Senior Italia FederAnziani, in het kader van het Feest van de Grootouders, op 15 oktober 2016.

Paus bemoedigt bejaardenIn de Paulus VI zaal van het Vaticaan verzekerde de Paus hun dat bejaarden een wezenlijk deel vormen van de Christen­gemeen­schap en de samen­leving: “Zij vertegen­woordigen in het bijzonder de wortels en het geheugen van een volk”, meent hij. En het is het verlangen van de Paus: “dat uw glimlach en de mooie schittering in uw ogen, in de samenleving nooit zou ontbreken: dat de samenleving ze moge zien!”.

De Paus vraagt hen in het bijzonder de banden tussen de generaties te bevorderen: “De toekomst van een volk vereist dat jongeren en ouderen elkaar ontmoeten (…). Spreek met uw klein­kinderen, spreek ermee. Zorg dat zij u vragen stellen (…), zij hebben de ouderen en deze ononder­broken dialoog nodig”.

“Uw rijpheid en wijsheid, die in de loop der jaren opgestapeld werden, kunnen jongeren helpen (…). Bejaarden getuigen namelijk dat men nooit het vertrouwen in God en in een betere toekomst mag verliezen, zelfs niet in de zwaarste beproevingen.”

Tijdens zijn toespraak, deed de Paus een oproep tot de instellingen die bejaarden opnemen, om “een oord van menselijkheid en liefhebbende aandacht te zijn, waar de zwaksten niet vergeten of verwaarloosd worden, maar waar zij bezocht en verzorgd worden als grote broers en zussen”. Deze sociale structuren “kunnen nog veel doen om bejaarden te helpen hun capaciteiten op de beste manier tot uiting te brengen, hun actieve deelname te bevorderen en erover te waken dat hun menselijke waardigheid altijd gerespecteerd en gevaloriseerd wordt”.

“Beletten wij dat deze wegwerpcultuur doorgaat; moge er steeds een inclusieve cultuur zijn”, insisteert Paus Franciscus nog. Ook moedigt hij senioren aan behulpzaam te zijn bij de “cultuur van het leven, die getuigt dat elke fase van het leven een gave van God is, met een eigen schoonheid en belang, ondanks de broosheid die deze fases kunnen tekenen.” (RKDocumenten.nl)