Paus: ‘kom op voor het gezin’Paus Benedictus XVI heeft de bisschoppen van Angola en Sao Tome opgeroepen zich in te zetten voor het gezin en tegen het relativisme. Gezinnen hebben vandaag met vele moeilijkheden en bedreigingen te maken, aldus de paus in een ontmoeting met de bisschoppen in de Angolese hoofdstad Luanda. Paus Benedictus XVI heeft de bisschoppen van Angola en Sao Tome opgeroepen zich in te zetten voor het gezin en tegen het relativisme. Gezinnen hebben vandaag met vele moeilijkheden en bedreigingen te maken, aldus de paus in een ontmoeting met de bisschoppen in de Angolese hoofdstad Luanda.

Paus: ‘kom op voor het gezin’ Er bestaat een wijd verspreide tendens in de samenleving de eigenheid en bijzondere opgave van het gezin, gebaseerd op het huwelijk, ter discussie te stellen. Gezinnen hebben daarom hard pastorale en praktische ondersteuning nodig, aldus de paus. Hij riep de bisschoppen daarom op hun stem te verheffen ter bescherming van het leven en de waarde van huwelijk en gezin.

De paus hekelde het “wijdverbreide relativisme”. Die erkent niets als absoluut en neigt ertoe het individu en zijn persoonlijke nukken tot laatste maatstaf te maken. De Kerk stelt daar Jezus Christus als “maatstaf van een waarachtig humanisme” tegenover. Christenen met een rijp en mondig geloof zullen zich niet naar de laatste mode en nieuwigheden richten, aldus de paus.

Beslissend voor de toekomst van het geloof en de inrichting van de samenleving is de cultuur. Daar moet de Kerk present zijn en de stem van katholieken in discussies over leven en wetenschap duidelijk hoorbaar maken. Daarbij komt de media een bijzondere rol toe. Cultuur en gedragingen worden vandaag meer en meer bepaald door de beelden die worden verspreid. De paus maande de bisschoppen ook tot zorg om hun priesters en hun vorming. (KN/KNA – foto: AP)