PaaseierenDe week voor Pasen heet de Goede Week. Van palmzondag, witte donderdag en goede vrijdag op weg naar Pasen, het feest van de Verrijzenis. Het is een periode die je met je gezin heel bewust kunt vieren. Voor kinderen is het een week vol aansprekende symboliek. In de veertigdagentijd kun je hier al samen naartoe leven. Een paar tips. De week voor Pasen heet de Goede Week. Van palmzondag, witte donderdag en goede vrijdag op weg naar Pasen, het feest van de Verrijzenis. Het is een periode die je met je gezin heel bewust kunt vieren. Voor kinderen is het een week vol aansprekende symboliek. In de veertigdagentijd kun je hier al samen naartoe leven. Een paar tips.

Veertigdagentijd: tijd voor elkaar, tijd voor God

Laat het verschil merken tussen gewone weken en de veertigdagentijd door bewust een aantal dingen soberder te doen: eten, luxe, dingen kopen. Neem meer tijd voor elkaar in het gezin, en ruim ook een plaats in voor de vastenactie, bijvoorbeeld door samen te sparen voor een goed doel. Het kan heel goed zijn als de kinderen zelf wat van hun zakgeld sparen en ook zien dat hun ouders geld opzij zetten. Je zou in de veertigdagentijd ook eens wat vaker in de bijbel kunnen lezen met je gezin (als je dit al niet deed).

Palmzondag

Op palmzondag worden in veel parochies palmpaasstokken in processie naar binnen gedragen en na afloop van de viering naar zieken of bejaarden in de parochie gebracht. Het is voor de kleine kinderen een mooie gelegenheid om de start van de goede week te vieren.

Palmtakjes bij de kruisbeelden

Laat de kinderen de palmtakken verdelen in huis, en bij ieder kruisbeeld een nieuw palmtakje hangen. Hoeveel kruisbeelden heb je eigenlijk in je huis, hangt er op iedere kamer een, of alleen in de huiskamer? Hebben de kinderen een eigen kruisbeeldje op de kamer en past daar ook een palmtakje bij?

Alle dagen naar de kerk?

De vieringen van witte donderdag, goede vrijdag en paaszaterdag vormen samen met Paastriduum. Het is één viering in drie stappen, en natuurlijk is het het mooiste om deze samen als gezin te bezoeken. Maar maak een verstandige keuze, want niet alle vieringen zijn geschikt om met kinderen van alle leeftijden naartoe te gaan, zeker omdat ze vaak later op de avond zijn en er niet altijd een creche of kindernevendienst bij is. De goede vrijdagviering om 3 uur ’s middags en een vroege paaswake (met paasvuur!) is heel aansprekend voor kinderen. Wanneer de kinderen klein zijn, wissel dan elkaar als ouders af bij de avondvieringen, of vraag een oppas.

“Jezus is verrezen, dat is het hele eieren eten!”

Paaseieren

Hoe leg je de relatie uit tussen de verrijzenis en het paaseieren zoeken? Voor kinderen is dat niet zo ingewikkeld: het is feest want Jezus is verrezen. Dat het leven overwint, zie in de lente overal om je heen, wanneer nieuw leven zichtbaar wordt in bloemen en bomen. De vogels bouwen weer nestjes, en eieren en nieuw leven horen bij elkaar (al zit er gelukkig niet in ieder paasei een kuikentje). Kardinaal Simonis legde het ooit aldus uit: “Jezus is verrezen, dat is het hele eieren eten”.

Het “vastentrommeltje”

Als je met de kinderen in de veertigdagentijd snoep of lekkere dingen apart hebt gehouden in een aparte trommel (het ‘vastentrommeltje’ werd dat vroeger genoemd), kun je met pasen lekker gaan snoepen. Maar een andere mogelijkheid is om samen met je gezin een vastenproject te kiezen. Daar kun je dan het gespaarde geld persoonlijk gaan afgeven en er vervolgens een leuke dag met het gezin van maken.

Stuur een paaswens

Met kerst sturen we kaarten aan alle vrienden en familie terwijl voor christenen het paasfeest zo mogelijk nog belangrijker is. Het is een leuk idee om met pasen een aantal (electronische) paaswensen te versturen als gezin.