Week van de lentekriebelsOuders pas op! De Week van de Lentekriebels komt er weer aan. Via lespakketten van Rutgers krijgen kinderen op de basisschool ideologische informatie over relaties en seksualiteit. Week van de lentekriebelsOuders pas op! De Week van de Lentekriebels komt er weer aan. Via lespakketten van Rutgers krijgen kinderen op de basisschool ideologische informatie over relaties en seksualiteit.

De Lenteweek vindt plaats van maandag 20 t/m vrijdag 24 maart 2017, maar veel scholen spreiden het lesmateriaal voor groep 1 t/m groep 8 over meerdere weken uit. Zo kan het zijn dat uw kind twee weken lang elke dag aan een uurtje 'relationele en seksuele vorming' over zich heen krijgt. Aan de Week van de Lentekriebels doen allerlei scholen mee, ook katholieke scholen, hoewel duidelijk is dat de inhoud niet strookt met wat de katholieke Kerk leert.

Respect

Het thema dit jaar is Respect. Op de site van de Week van de Lentekriebels staat daarover: “Hierbij gaat het over gevoelens en op een prettige manier omgaan met elkaar, met respect voor de gevoelens, opvattingen en grenzen van een ander. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En waarin het zelfbeeld en de weerbaarheid van kinderen kan groeien.” Op zich klinkt dit mooi, maar in de loop van de jaren is gebleken dat de inhoud van de lessen een sterk ideologische inslag hebben. Hoewel deze wordt gepresenteerd als algemeen aanvaard, is het overduidelijk dat er weinig respect is voor het recht van de ouders om primair hun kinderen te vertellen over de gave van seksualiteit en wat God daarmee bedoeld heeft. Veel van de lesinhoud staat haaks op de katholieke leer.

Gave

Voor wie relaties en seksualiteit beziet vanuit de Schepping en als een gave van God en dat ook zo aan zijn/haar kinderen wil doorgeven, doet er verstandig aan zeer kritisch naar deze Week te kijken (voorbeeldlessen vind je op www.weekvandelentekriebels.nl) en met school in gesprek te gaan. Uiteraard krijgen onze kinderen in hun leven te maken met allerlei alternatieve relaties en mensen met alternatieve ideeën over geslacht en gender. Het is echter aan de ouders om de kinderen daarop voor te bereiden en uit te leggen hoe de katholieke Kerk daar tegenaan kijkt.

Opties

Veel ouders ervaren het als een probleem dat dit jaarlijks terugkerende programma hen forceert hun kinderen op veel jongere leeftijd dan zij zelf zouden willen te moeten vertellen over seksualiteit. Eigenlijk zijn er voor katholieke ouders maar twee opties:

  • je kinderen niet mee laten doen met de lessen in het kader van de Week van de Lentekriebels. Daarover moet je in gesprek met de school.
  • je kinderen afdoende voorbereiden zodat ze de informatie van Rutgers op waarde kunnen schatten.