Parochies moeten roepingen stimulerenPaus Benedictus XVI heeft alle parochies opgeroepen zich meer in te zetten voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. "In de geloofsgemeenschappen is een permanente geloofsvorming nodig van kinderen en volwassenen." Parochies moeten roepingen stimulerenPaus Benedictus XVI heeft alle parochies opgeroepen zich meer in te zetten voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. "In de geloofsgemeenschappen is een permanente geloofsvorming nodig van kinderen en volwassenen." Dat zei de paus in zijn boodschap voor roepingenzondag.

“Roepingen gedijen alleen op geestelijk goed verzorgde akkers”, aldus de paus. Hij roept de parochies op een “actieve zin voor missionaire verantwoordelijkheid en solidaire gemeenschap met de volkeren der aarde” te ontwikkelen. Alle gelovigen dienen aan de evangelisatie mee te werken.

De missionaire dimensie van het christendom is “bijzonder en zeer nauw” verbonden met de roeping tot het priesterschap. De paus prijst de inzet van de missionarissen wereldwijd. Dankzij hun zielzorg stijgt het aantal gedoopten van jaar tot jaar. Met nadruk bedankt de paus de bisdommen die priesters naar de missie uitzenden die daar “met grote competentie en edelmoedige zelfgave” parochies opbouwen “zonder hun krachten te sparen”. (KN/KNA)