Vaderdag 2014We zijn wel vaker blij ver­rast door YouTube video's door commer­ciële pro­ducten, maar zelden zo tref­fend en toe­pas­selijk… Een verruk­ke­lijke ode aan alle papa’s ter wereld op Vaderdag! Vaderdag 2014We zijn wel vaker blij verrast door YouTube video's door commerciële producten, maar zelden zo treffend en toepasselijk… Een verrukkelijke ode aan alle papa's ter wereld op Vaderdag!