Het Het echtpaar Massimo en Patrizia Paloni doen verslaggezin Paloni heeft een presentatie over de gezinssynode gegeven aan priesters en leken van Bisdom Roermond. Ook Mgr. Wiertz was hierbij aanwezig, net als ‘synode-mascotte’ Davide. Het echtpaar Massimo en Patrizia Paloni heeft een presentatie over de gezinssynode gegeven aan priesters en leken van Bisdom Roermond. Ook Mgr. Wiertz was hierbij aanwezig, net als ‘synode-mascotte’ Davide.

Jongste synodevader

Het echtpaar Massimo en Patrizia Paloni doen verslagHet twaalfde kind van het echtpaar trok tijdens de synode wereldwijd de aandacht en werd bekroond tot ‘jongste synodevader’. Ouders Massimo en Patrizia werden door paus Franciscus benoemd tot toehoorders namens de Neocatechumenale Weg. In het jaar 2004 zijn zij op verzoek van Mgr. Wiertz vanuit Rome naar het bisdom Roermond verhuisd om de Kerk te dienen in de nieuwe evangelisatie. Sinds enkele jaren zijn zij actief als Itinerante Catechisten.

Verwezenlijkt als vrouw

Tijdens de ontmoeting werd een foto-presentatie getoond waarbij enkele interessante anekdotes werden verteld. Ook las men de toespraak voor die werd voorgedragen in de synodale vergadering. Hierin spraken Massimo en Patrizia onder meer over hun ervaring met de encycliek Humanae Vitae. Patrizia: “Het is geen last geweest om de echtelijke trouw en de openheid voor het leven te beleven door alle kinderen te ontvangen die God ons wilde geven. Ik heb ervaren dat verantwoord ouderschap niet betekent het aantal kinderen bepalen, maar juist bewust te zijn van de grootheid van de roeping om samen met God bij te dragen aan de schepping van kinderen voor de eeuwigheid, kinderen die eer aan God brengen. Vandaag voel ik mij gelukkig en verwezenlijkt als vrouw, echtgenote en moeder”.

Ark van Noach

“De synode is voor ons een moment geweest om God eer te brengen voor alles wat Hij heeft gedaan in ons leven”, aldus Massimo. “Wij zijn geen supergezin, achter ons staat een christelijke gemeenschap. Deze ervaring hebben ook honderden andere gezinnen van de Neocatechumenale Weg die hetzelfde zouden kunnen zeggen”. Tijdens de ontmoeting sprak men ook over het belang van de christelijke gemeenschap voor een gezin. “Wij zijn jong getrouwd met de beste bedoelingen”, vertelde Massimo. “Tijdens de moeilijke momenten van ons huwelijk, is de gemeenschap als een Ark van Noach voor ons geweest, die ons heeft beschermd, geholpen en gered”.

Handelingen der Apostelen

Het echtpaar sprak ook over de noodzaak om in de parochies een weg te openen van christelijke inwijding en waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund. Mgr. Frans Wiertz, die de Neocatechumenale Weg heeft verwelkomd in zijn bisdom, gaf in een reactie aan blij te zijn met hun “hartverwarmende getuigenis” “Toen mij het Neocatechumenaat werd voorgesteld, vertelde men dat zij erin slaagden het geloof over te dragen aan bijna honderd procent van hun kinderen. Een gezin alleen krijgt dit niet voor elkaar. Er zijn zoveel invloeden op de kinderen in de huidige maatschappij dat de invloed van ouders beperkt is, ook als het vrome ouders zijn. Dit is de kracht van de Neocatechumenale Weg: het schept een omgeving van christelijke gemeenschappen, zoals wordt beschreven in de Handelingen der Apostelen. Dit model is noodzakelijk en een richting die wij in ons pastoraat moeten nemen”, aldus Mgr. Wiertz. (bron: Katholiek Nieuwsblad / foto: Neocatechumenale weg)