Wake voor het levenDe katholieke kalender op internet Rkactivi­teiten.nl heeft een speciale pagina opge­zet met een over­zicht van activi­teiten in het kader van de oproep van de paus. Benedictus XVI heeft de katholieke kerken wereldwijd via de lokale bisschoppen opgeroepen zich op zaterdag 27 november 2010 in gebed met hem te verenigen in een avondwake voor alle ongeboren menselijk leven. Wake voor het leven De katholieke kalender op internet Rkactiviteiten.nl heeft een speciale pagina opgezet met een overzicht van activiteiten in het kader van de oproep van de paus. Benedictus XVI heeft de katholieke kerken wereldwijd via de lokale bisschoppen opgeroepen zich op zaterdag 27 november 2010 in gebed met hem te verenigen in een avondwake voor alle ongeboren menselijk leven.

Op de avond van zaterdag 27 november 2010, aan het liturgische begin van de Advent – een tijd van vreugdevolle verwachting op het vieren van de geboorte van Christus – zal paus Benedictus XVI een gebedswake vieren in de Sint-Pieter te Rome voor de intentie van alle ongeboren menselijk leven. Deze wake valt samen met de vespers (op zaterdagavond) van de eerste zondag van de Advent. Op verzoek van de paus is afgelopen juni een brief gestuurd naar alle bisschoppenconferenties met de vraag of zij willen deelnemen aan dit gebed en of zij gebedswakes willen organiseren in alle lokale kerken.

www.rkactiviteiten.nl/wakevoorhetleven