Ik ga voor trouwDe SGP heeft zich afge­lopen week sterk gemaakt voor het laten verwij­de­ren van reclames van de publieke omroep die gericht zijn op overspel of anders­zins zin­spelen op vreemdgaan. De SGP heeft zich afgelopen week sterk gemaakt voor het laten verwijderen van reclames van de publieke omroep die gericht zijn op overspel of anderszins zinspelen op vreemdgaan.

Ik ga voor trouw

Ook wij maken liever geen reclame voor overspel…
Behalve deze reclame over overspel…

“Het kan niet zo zijn dat opbreng­sten van dit soort oproepen tot overspel een financiële bron zijn van ons publiek bestel”, zegt SGP-fractie­voor­zitter Kees van der Staaij.

De SGP waarschuwt dat overspel veel schade en leed veroor­zaakt. Niet zelden gaan stellen met ruzie uit elkaar waardoor kinderen vaker angst, verdriet, schuld­gevoel en loyaliteits­conflicten ervaren. De kinder­ombudsman meldde vorig jaar dat in 2014 een vijfde van de echt­scheidingen eindigde met ruzie. Het jaar daarvoor was er bij één op de tien stellen die uit elkaar gingen sprake van een zogenoemde vecht­scheiding.

De SGP voelt zich in zijn bezwaar tegen de overspelreclames gesteund door een meerder­heid van de Nederlandse bevolking. Uit eerder onderzoek van TNS NIPO bleek dat 70 procent van de Neder­landers deze zogenoemde overspelsites afkeurt. Een meer­der­heid zegt voor een verbod op overspel­reclames te zijn die zijn gericht op gehuwden.