Overheidssteun voor huwelijksbegeleidingDe overheid moet open centra voor huwelijksbegeleiding erkennen en steunen door die een ANBI-status te verlenen. Daartoe pleit Jan Hol, voorzitter van de Marriage Week vandaag in Nederlands Dagblad. De overheid moet open centra voor huwelijksbegeleiding erkennen en steunen door die een ANBI-status te verlenen. Daartoe pleit Jan Hol, voorzitter van de Marriage Week vandaag in Nederlands Dagblad.

Overheidssteun voor  huwelijksbegeleiding Het gezin krijgt volgens hem dankzij gezinsminister Rouvoet de laatste jaren terecht meer aandacht. Onder meer door ouders opvoedhulp aan te bieden. Hol wil eerder beginnen: bij het versterken of redden van de huwelijksband. Sociaal en financieel is dat van groot belang, ook al wil de Nederlandse overheid dat nog niet erkennen. Echtscheiding kost de gemeenschap miljarden aan sociale zorg en gezondheidszorg. In de VS met 300 miljoen inwoners zijn die kosten berekend op 112 miljard dollar; in Engeland met 60 miljoen inwoners is dat bedrag 24 miljard pond. In Nederland zou dat uitkomen op 4 tot 5 miljard euro per jaar.

Door particuliere huwelijkscentra de ANBI-status te verlenen, worden de kosten voor degenen die er gebruik van maken aftrekbaar van de belastingen. Aftrekbaarheid geldt bijvoorbeeld wel voor de kosten rond het verkrijgen van alimentatie. Voor Hol is dit een logische stap in het huidige beleid.